Zarządzanie gospodarstwem

Edukacja w zakresie produkcji i zarządzania

Ciągły postęp w metodach uprawy roślin i produkcji zwierzęcej, technologii i technice, w przepisach prawa i funkcjonowaniu narzędzi finansowych wymaga od osób zarządzających gospodarstwem ciągłego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji swojej wiedzy.

Oprócz wiedzy typowo produkcyjnej, agronomicznej, coraz ważniejsze są umiejętności pozwalające na optymalną realizację całego procesu zarządzania gospodarstwem. Ważne jest – często niedoceniane – właściwe finansowanie działalności, jak również umiejętność współpracy, negocjacji i komunikacji, nie tylko z partnerami biznesowymi, ale także z własnymi pracownikami i społecznością lokalną. Plan rozwoju pracowników gospodarstwa kierującego się zasadami rolnictwa zrównoważonego powinien obejmować elementy zarówno wiedzy agronomicznej, jak i rozwój umiejętności takich jak komunikacja, współpraca oraz organizacja pracy. Wiedza agronomiczna ma służyć optymalnej produkcyjnie i opłacalnej produkcji, opartej na budowaniu żyzności gleby i poszanowaniu wszelkich zasobów środowiska. Dodatkowe umiejętności komunikacyjne i społeczne pozwalają na sprawniejszą organizację pracy, uniknięcie nieporozumień i strat będących ich skutkiem, jak również budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym gospodarstwa.