Dostęp do rynku

Szkolenia pracowników w celu zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji

Szkolenia ukierunkowane na jakość produkcji należy przeprowadzać w gospodarstwie każdej wielkości; inaczej to będzie wyglądało w gospodarstwie małym, gdzie pracuje właściciel oraz członkowie rodziny, inaczej w gospodarstwie dużym, które może zatrudniać nawet wielu pracowników.

Szkolenia i informacje dotyczące zapewnienia właściwej jakości produkcji powinny być dostępne w każdym gospodarstwie, choć ich forma może być różna.

Zapewnienie właściwej jakości produkcji jest stworzeniem takiego miejsca do produkcji, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo pracy oraz zidentyfikowane są wszystkie zagrożenia i punkty krytyczne dla bezpieczeństwa żywności wraz z planem działań w celu minimalizacji ryzyka.

Szkolenia, dla chcących się edukować, są powszechnie dostępne, rolników szkolą prawie wszyscy uczestnicy łańcucha produkcji żywności, tzn. firmy producenckie i dystrybucyjne (maszyny, nawozy, środki ochrony roślin), zakłady przetwórcze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inni. Każdy rolnik zainteresowany doradztwem i edukacją może być w stałym kontakcie z profesjonalnymi doradcami, dysponującymi merytoryczną wiedzą na temat wszelkich procesów produkcyjnych.