Produkcja zwierzęca

Dobre praktyki – ograniczenie stosowania antybiotyków

Najlepszym i jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie stosowania leków przeciwbakteryjnych w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich jest zapobieganie zakażeniom.

W tym celu zaleca się m.in. tworzenie zintegrowanych systemów hodowli, monitorowanie patogenów i ich wrażliwości na poziomie stada, a także stosowanie szczepień ochronnych, zmniejszenie gęstości populacji w stadzie oraz troskę o szeroko pojęty dobrostan zwierząt. Sprowadza się on do zapewnienia im higieny i komfortu życia, a więc udostępnienia odpowiedniej wielkości, czystych i doświetlonych pomieszczeń z wentylacją oraz wybiegiem na świeże powietrze. Należy również zadbać o wydzielenie miejsc z nieograniczonym dostępem do wysokiej jakości paszy oraz wody i zapobiegać sytuacjom stresowym u zwierząt, które mogą osłabiać ich układ odpornościowy i zwiększać podatność na zakażenia. Przede wszystkim jednak konieczne jest utrzymanie bioasekuracji w gospodarstwie. Polega ona na ograniczeniu dostępu do zwierząt osób postronnych, stosowaniu oddzielnej odzieży oraz obuwia do poszczególnych jednostek, zapewnieniu środków higieny dla pracowników pracujących przy stadzie, a także szybkim usuwaniu i izolowaniu martwych, czy chorych zwierząt.

Dobre standardy w hodowli bydła to nie tylko możliwość zapobiegania zjawisku antybiotykooporności, ale również większa produktywność zwierząt, mniejsze koszty leczenia i bezpieczniejsza żywność.