Powietrze i emisja gazów cieplarnianych

Optymalizacja zużycia energochłonnych produktów, np. nawozów azotowych

Optymalizacja zużycia energii jest istotnym elementem zrównoważonej produkcji rolniczej, ale nie rozwiązuje całości problemu. Każdy wyrób, który kupujemy na potrzeby indywidualne lub gospodarstwa wymaga określonego nakładu energii potrzebnej do wytworzenia, magazynowania (np. w niskich temperaturach), transportu i w końcu utylizacji.

Nie ma możliwości samodzielnego wyliczenia nakładów energetycznych potrzebnych na wyprodukowanie i dostarczenie danego produktu. Jednak ukazuje się coraz więcej publikacji przestawiających istotne dane na ten temat.

Jednym z produktów, wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, który wymaga dużych nakładów energetycznych w procesie produkcji, są nawozy syntetyczne.

Optymalizacja zużycia nawozów, to nie tylko wymierne oszczędności finansowe, ale i zauważalna redukcja emisji gazów cieplarnianych. W wypadku upraw intensywnych – np. rzepaku ozimego – aż 78% śladu węglowego pochodzi z nawozów syntetycznych, głownie azotowych. Podobnie jest z innymi środkami produkcji: maszynami, urządzeniami, materiałami budowlanymi, środkami ochrony roślin itp. – optymalizacja zakupów i zużycia to istotny element pozwalający całościowo ograniczyć emisję wspomnianych gazów.

Optymalizacja zużycia nawozów polega na odpowiednim dobraniu dawki – nie powinno być ani za dużo, ani za mało.

Regulacje „Zielonego Ładu” podjęte w roku 2021 roku zakładają redukcję o 20% zużycia nawozów syntetycznych do roku 2030 i wymuszają na rolnikach optymalizację nawożenia oraz odejście od uśredniania dawki nawozów dla pola. Z pomocą przychodzą coraz szerzej stosowane narzędzia rolnictwa precyzyjnego – ważny element rolnictwa zrównoważonego. W tym przypadku potrzeby nawozowe – jak też nawadniania, czy stosowania środków ochrony roślin – określa się dla konkretnej lokalizacji, a sterowane komputerem precyzyjne dozowanie odpowiedniej dawki pozwala na optymalne użycie nawozów.