Zarządzanie substancjami odżywczymi

Nawożenie dolistne

Rośliny pobierają składniki pokarmowe głównie przez system korzeniowy. Należy je nawozić doglebowo w sposób planowy i z odpowiednim wyprzedzeniem, a dolistnie można jedynie rośliny dokarmiać. Takie dokarmianie może być potrzebne, gdy pobieranie składników przez system korzeniowy jest zbyt powolne.

Może to mieć miejsce na przykład w fazie intensywnego wzrostu roślin. Pobieranie składników pokarmowych może być utrudnione także z powodu niedoboru wody, zbyt niskich temperatur lub nieprawidłowego odczynu gleby. Dokarmianie dolistne jest bardzo skutecznym sposobem uzupełnienia składników pokarmowych, ponieważ mogą one zostać wykorzystane nieomal natychmiast. Jest to najszybszy zabieg interwencyjny w przypadku wystąpienia niedoborów mikroelementów, a także magnezu, azotu i potasu. Aby nawożenie dolistne było skuteczne powinno być zrobione w warunkach wpływających na dobre pobieranie składników przez liście (odpowiednie warunki pogodowe), a stosowane składniki powinny mieć odpowiednią formę, np. chelatową.

Pobieranie składników pokarmowych odbywa się przez wszystkie organy nadziemne roślin, nie tylko przez liście, dlatego można spotkać się również z określeniem „dokarmianie pozakorzeniowe”, które jest jednak rzadziej używane.