BHP

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt przeciwpożarowy powinien być dostosowany do ryzyka zaprószenia ognia i wystąpienia pożaru na każdym stanowisku pracy. Dotyczy to zwłaszcza stanowisk, na których stosuje się urządzenia elektryczne, otwarty ogień lub łuk elektryczny, oraz gdzie znajdują się materiały łatwopalne i gdzie pojawia się łatwopalna lub wybuchowa atmosfera (pyły, gazy lub pary).

Sprzęt przeciwpożarowy powinien być oznakowany zgodnie z normą PN-EN ISO 7010 i w zależności od istniejących zagrożeń może obejmować (symbole oznakowania):

  • gaśnicę (BF001)
  • hydrant wewnętrzny (BF002)
  • drabinę pożarową (BF003)
  • aplikator piany (BF010)
  • aplikator mgły wodnej (BF011)
  • stacjonarną baterię gaśniczą (BF008)
  • stacjonarną instalację przeciwpożarową (BF012)
  • stacjonarną butlę gaśniczą (BF013).

Środki gaśnicze są kontrolowane przez wyznaczonego, pracownika, przeszkolonego i odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową. Należy wykonywać przegląd sprzętu pożarowego minimum 1 raz w roku przez uprawnionego serwisanta/firmę. W miarę potrzeby są one aktualizowane lub wymieniane zgodnie z terminami ważności ustalanymi przez odpowiednie służby. Należy zapewnić swobodne dojście o szerokości minimum 1 m do sprzętu przeciwpożarowego jak np. gaśnice czy hydranty. Hydranty i gaśnice powinny być zamontowane na wysokości 1350 mm +/- 100 mm licząc od poziomu podłogi do zaworu urządzenia. Dojście do gaśnic czy hydrantów nie może być zastawiane nawet chwilowo przez postawienie np. palety z towarem na kilka minut. W tym krótkim czasie możemy potrzebować tego wyposażenia i może to być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Wszędzie w pomieszczeniach, gdzie praca odbywa się bez dostępu światła dziennego (pomieszczenia bez okien lub po zmroku) należy zainstalować oświetlenie awaryjne, które pozwoli na bezpieczne opuszczenia strefy zagrożonej przez pracownika w sytuacji zaniku lub wyłączenia zasilania głównego.