BHP

Higiena osobista, szczepienia prewencyjne i programy zdrowotne

Szeroko pojęta profilaktyka jest najskuteczniejszą formą minimalizacji ryzyka zaistnienia sytuacji awaryjnych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracodawca zobowiązany jest motywować pracowników do podejmowania przez nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych uświadamiając im, że leży to w ich własnym interesie.

Problematyka higieny osobistej, szczepień prewencyjnych i korzystania z programów zdrowotnych jest przedmiotem:

  • rozmów kwalifikacyjnych z zatrudnianymi pracownikami,
  • dyskusji podczas odpraw z załogą,
  • programu szkoleń BHP,
  • programu szkoleń doskonalących,
  • plansz informacyjnych przedstawiających zasady higieny osobistej w miejscach spełniających funkcje węzłów sanitarnych,
  • plakatów promujących higieniczny i zdrowy tryb życia, umieszczanych w pomieszczeniach socjalnych załogi.

Efektywną zachętą do podejmowania działań profilaktycznych jest dofinansowanie lub różne formy bezgotówkowych bonusów dla pracowników poddających się szczepieniom prewencyjnym, uczestniczących w programach zdrowotnych, prowadzących zdrowy i aktywny tryb życia.