Zgodność z prawem

Działania na poziomie gospodarstwa

Chcąc poprawić funkcjonowanie gospodarstwa i uniknąć możliwych problemów, warto sprawdzać zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie: podatków, nawożenia, ochrony roślin, zatrudnienia, ochrony środowiska i jakości żywności.

Praktyczne stosowanie regulacji prawnych na poziomie gospodarstwa to także realizacja zaleceń inspekcji kontrolujących gospodarstwo, prawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarstwa, dbając o kompletność i prawdziwość danych.

Wymagane pozwolenia, licencje, zapisy i inne ważne dokumenty należy przechowywać zgodnie z wymogami prawa.

W stosunku do podmiotów zewnętrznych zgodność z prawem oznacza także prowadzenie działalności w sposób uczciwy, unikając wszelkich form przekupstwa, konfliktu interesów oraz oszukańczych praktyk np. przy formułowaniu oferty sprzedażowej.