BHP

Apteczka pierwszej pomocy

Podczas analizy ryzyka identyfikowane są stanowiska pracy, w których należy zapewnić punkty pierwszej pomocy oraz środki zaradcze na wypadek sytuacji awaryjnych. Do środków tych należą odpowiednio i kompletnie wyposażone apteczki oraz sprzęt przeciwpożarowy.

O miejscach usytuowania apteczek oraz ich oznakowaniu i obsłudze jest mowa w § 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-ISO 7010:2012 – „Pierwsza pomoc medyczna” (biały krzyż na zielonym polu) i łatwo dostępne.

Zawartość apteczki powinna być dostosowana do specyfiki stanowiska pracy i wynikać z analizy ryzyka dla tego stanowiska i powinna być uzgodniona z specjalistą ds. BHP. Powinna ona obejmować co najmniej:

 • jednorazowe, wytrzymałe rękawiczki winylowe lub lateksowe,
 • maseczkę do sztucznego oddychania,
 • jałowe gaziki i gazy o różnej wielkości,
 • chusteczki nawilżane do odkażania ran,
 • bandaże elastyczne i dziane różnej wielkości,
 • opatrunki osobiste,
 • chusty trójkątne,
 • plastry,
 • agrafki,
 • nożyczki ratownicze,
 • koc termoizolacyjny NCR,
 • zestaw do płukania oka,
 • instrukcję jak udzielać pierwszej pomocy z numerami alarmowymi.

W miejscach o podwyższonym narażeniu przydatne mogą być też:

 • różne wielkości siatki opatrunkowej (Codofix),
 • opatrunki hydrożelowe na oparzenia,
 • szyna Kramera,
 • kołnierz ortopedyczny.

W apteczkach znajduje się lista zawartości. Zawartość apteczek jest kontrolowana i w miarę potrzeby uzupełniana przez odpowiedzialnego pracownika stosownie do bieżącego zużycia znajdujących się w apteczce artykułów. Okresowo wymieniane są artykuły o upływającej dacie ważności. Nie można wyposażać apteczek pierwszej pomocy w jakiekolwiek leki w tym te ogólnodostępne jak np. tabletki przeciwbólowe (nawet te ogólnodostępne bez recepty), krople żołądkowe lub nasercowe czy spirytus salicylowy.