Siew i sadzenie

Jakość materiału siewnego / nasadzeniowego

Obojętnie czy wykorzystujemy do siewu materiał z własnego rozmnożenia, czy też zakupiliśmy materiał kwalifikowany, powinien cechować się on możliwie jak największą czystością. Czystość materiału siewnego (brak kurzu, połamanych lub uszkodzonych nasion, nasion chwastów; w wypadku sadzonek dobry ich stan zdrowotny i wigor; w wypadku sadzeniaków stan zdrowotny bulw, brak objawów obecności chorób lub szkodników) jest bezwzględnym wymogiem, aby nie wprowadzić do gleby niepożądanych patogenów.

Czasami mogą to być gatunki chwastów nie występujące na naszych polach, ale tam zawleczone mogą stać się trudnymi do zwalczenia roślinami inwazyjnymi. Obecność nasion, bulw, czy sadzonek porażonych przez grzyby lub bakterie to źródło infekcji dla roślin zdrowych, powodujące potrzebę zwalczania chorób, a często nieuniknione pogorszenie wysokości i jakości plonów. Materiał siewny, czy nasadzeniowy, zaprawiony dobrą zaprawą pozwoli na uniknięcie porażenia przez niektóre choroby, czy szkodniki, dzięki czemu znacząco ograniczamy stosowanie środków ochrony roślin w trakcie wegetacji. W wielu przypadkach zabiegi nalistne są znacząco mniej skuteczne w ograniczaniu patogenów niż odpowiednia zaprawa nasienna. Samo zaprawianie nasion, czy sadzonek, jeśli nie mamy do tego właściwego sprzętu, lepiej powierzyć profesjonalnej firmie, co zapewni nam jakość i skuteczność tego zabiegu, wykluczając ryzyko popełnienia błędów. Należy też pamiętać o trafnym doborze zaprawy, aby była ona odpowiednia do potrzeb i podobnej troski należy wymagać od sprzedawcy oferującego nam zaprawiony materiał siewny. Z materiałem siewnym zawierającym środek ochrony roślin należy postępować podobnie, jak ze środkiem ochrony roślin. Należy go przechowywać poza dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w taki sposób, by nie dopuścić do przedostania się zaprawy nasiennej do cieków i zbiorników wodnych.