Zarządzanie gospodarstwem

Rynki zaopatrzenia i zbytu

Organizując zaopatrzenie gospodarstwa (np. w zwierzęta, pasze, nawozy, nasiona, czy środki ochrony roślin) i sprzedaż z gospodarstwa, trzeba dbać o realizację założonego planu produkcji.

Dlatego warto mieć alternatywne miejsca zakupu i zbytu produkcji, aby nie być w pełni uzależnionym od jednego dostarczyciela lub odbiorcy, który może wpływać na nasze decyzje zgodnie jedynie ze swoim interesem, znacząco pogarszając efekt finansowy gospodarstwa. Nie wyklucza to możliwości wyboru spośród kilku jednego partnera handlowego, optymalnego dla stabilności finansowej gospodarstwa, ale w takim przypadku zawsze należy dokładnie oszacować związane z tym ryzyko.

Więcej o uwarunkowaniu zaopatrzenia i zbytu w lekcjach obszaru 13. Dostęp do rynku.