Bioróżnorodność

Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności

Dobre, profesjonalne doradztwo zawsze się opłaca. Osobą, która najczęściej ma kontakt z rolnikiem w sprawach dotyczących sposobu gospodarowania i ochrony bioróżnorodności powinien być profesjonalny doradca rolnośrodowiskowy. Jest on przeszkolony w zakresie wyboru odpowiednich programów rolnośrodowiskowych, najlepszych dla danego gospodarstwa.

Posiada także wiedzę pozwalającą na dobór odpowiedniego sposobu gospodarowania, sprzyjającego utrzymaniu różnorodności biologicznej. Jeżeli rolnik, w porozumieniu z doradcą stwierdzi obecność na terenie gospodarstwa siedlisk, które mogą potencjalnie mogą być cenne przyrodniczo lub np. siedliska zagrożonych gatunków ptaków, powinni się zwrócić do eksperta botanika lub ornitologa o wykonanie ekspertyzy i sporządzenie dokumentacji przyrodniczej. Ekspert przyrodniczy formułuje zalecenia dotyczące sposobu użytkowania tych obszarów oraz sporządza listę gatunków wskaźnikowych, których utrzymanie jest istotne dla ochrony różnorodności biologicznej. Dokumentacja przyrodnicza jest załącznikiem do planu rolnośrodowiskowego i jest podstawą o staranie się o dopłaty w ramach pakietu 4 – cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz 5 – cenne siedliska poza obszarami Natura 2000. Tak więc doradztwo ekspertów jest istotną częścią tworzenia planów biznesowych gospodarstwa.