BHP

Profilaktyka chorób

Profilaktyczna ochrona zdrowia jest przedmiotem zapisów zamieszczonych w Rozdziale VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666). Pracodawca ocenia i dokumentuje zagrożenia związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające związane z nimi ryzyko.

Środki te obejmują zapobieganie chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w tym chorobom zakaźnym. Choroby zawodowe wynikające z działania zakaźnych czynników biologicznych obejmują:

 • choroby zakaźne skóry (drożdżakowe zapalenie skóry rąk, grzybice skóry),
 • choroby układu wzrokowego (alergiczne lub epidemiczne zapalenie spojówek lub rogówki),
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (borelioza, bruceloza, gruźlica, wirusowe zapalenie wątroby).

W ocenie zagrożeń należy określić narażenie pracowników na czynniki biologiczne, będące przyczyną występowania chorób zakaźnych, oraz możliwe drogi przenoszenia mikroorganizmów chorobotwórczych (powietrzna, przez krew i płyny ustrojowe, pokarmowa, przez bezpośredni kontakt). Na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń pracodawca podejmuje działania profilaktyczne. Profilaktyka chorób zakaźnych obejmuje stosowanie:

 • środków ochrony indywidualnej,
 • repelentów,
 • szczepień ochronnych ludzi (przeciw tężcowi, odkleszczowemu zapaleniu mózgu, wściekliźnie),
 • szczepień ochronnych zwierząt,
 • sprzętu jednorazowego użytku,
 • tzw. bezpiecznych sprzętów i narzędzi,
 • automatyzacji prac w laboratoriach i pomieszczeniach inwentarskich,
 • bezpiecznego obiegu powietrza w pomieszczeniach ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • sterylizacji sprzętu i narzędzi,
 • badań profilaktycznych i diagnostycznych (serologicznych) narażonych pracowników,
 • eliminacji chorych zwierząt.