Zarządzanie gospodarstwem

Historia użytkowania gruntów

Żyzność gleby zależy od długotrwałych, wieloletnich procesów biologicznych i fizycznych przebiegających w niej.

Dlatego można ją optymalnie użytkować i poprawiać jej żyzność jedynie wiedząc, co działo się z nią w przeszłości i jaki jest jej stan bieżący. Proces naprawy zaniedbań w budowaniu żyzności gleby może trwać wiele lat, wymagając znaczących inwestycji i bez uzyskiwania w tym czasie satysfakcjonującej produkcji. Przeoczone lub nieznane zaniedbania z przeszłości mogą nawet całkowicie uniemożliwić opłacalną produkcję na tych gruntach.