Ochrona roślin

Środki ochrony roślin zabronione prawem

Listę substancji czynnych zabronionych do wprowadzania w środkach ochrony roślin określiło rozporządzenie MRiRW z dnia 22 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1547), lecz zostało wycofane, ponieważ sam fakt stosowania jakichkolwiek środków chemicznych niedozwolonych lub niezarejestrowanych w Polsce jest już przestępstwem.

Fakt używania jakiegoś środka w innych krajach nie upoważnia kogokolwiek do łamania polskiego prawa, opartego na lokalnej ocenie jego bezpieczeństwa i przydatności do produkcji żywności. Uwarunkowania stosowania środków na konkretne uprawy, przeciwko znanym agrofagom, jak również zanikanie substancji czynnych i ich metabolitów, są zależne od warunków klimatycznych, glebowych i mogą być bardzo różne w nawet nieodległych krajach, co może mieć znaczenie dla ich statusu prawnego, a tym samym legalności ich stosowania.