Rumsko
Grupa Producentów Rolnych Natura powstała w 2011 roku. Firma zrzesza sześciu rolników, którzy w sumie posiadają 1600 hektarów gruntów ornych. Podstawową produkcją jest uprawa ziemniaka na cele sadzeniakowe oraz przemysłowe. Ziemniak to strategiczna roślina, od której rozpoczyna się zmianowanie. Sprzedaż sadzeniaków zakontraktowana jest z HZPC Polska Sp. z o.o., KWS Sp. z o.o. oraz Agrico Sp. z o.o. Ziemniak przemysłowy sprzedawany jest do Farm Frites SA zlokalizowanej w Lęborku. Co roku uprawiany jest na areale ok. 300 ha.

Od roku 2011 gospodarstwo uczestniczy w europejskim systemie jakości Global GAP. W 2010 roku wprowadzony został system jakości HACCAP. Podstawą produkcji polowej, jest wiedza pochodząca z aktualnych map zasobności gleby. Otrzymane wyniki opracowywane są w programach, które pozwalają stworzyć mapę precyzyjnej aplikacji nawozów. Używane maszyny do prac polowych wyposażone są w systemy GPS, pozwalające uniknąć błędów wynikających z nieuwagi operatora.

Siedziba gospodarstwa mieści się w Rumsku (Dane GPS: N54° 36′ 35.53″, E17° 18′ 57.20″). Siedlisko zaopatrzone jest w hale, wiaty oraz warsztat. Powierzchnia przechowalnicza dla ziemniaka to 10 000 ton, dla zbóż zaś 4 000 ton. Dzięki inwestycji w skrzynio palety, połowa wyprodukowanego ziemniaka przechowywana jest w idealnych warunkach wilgotnościowych i temperaturowych. Właściciele zwracają uwagę na planowanie zasiewów, nawożenia, oraz odpowiednią ochronę roślin. Gospodarstwo prowadzi inwestycje w kierunku precyzyjnego rolnictwa, ma zamiar zwiększać powierzchnię uprawy ziemniaka oraz możliwości przechowalnicze.

Zarządzający Grupą wiedzą, że rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska naturalnego i starają się ograniczyć do minimum czynniki degradujące środowisko.