Apel do Komisji Europejskiej o Plan Działania dla rolnictwa zrównoważonego

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wraz z najważniejszymi organizacjami rolniczymi w Polsce apeluje do Komisji Europejskiej o unijny Plan Działania dla rolnictwa zrównoważonego.

W sytuacji niepewności związanej z bezpieczeństwem żywnościowym oraz jednoczesną koniecznością wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest szybsze wdrożenie polityki rolnej w obszarze rolnictwa zrównoważonego.

Ten model rolnictwa jest jedyną alternatywą zapewniającą odporność sektora rolno-spożywczego oraz zachowanie optymalnej ekonomicznie i ilościowo produkcji rolnej, przy jednoczesnym wypełnieniu celów środowiskowych i klimatycznych, jakie Komisja Europejska postawiła przed rolnikami i całym sektorem rolno-spożywczym.

Wielu polskich i europejskich rolników stosuje już zrównoważone praktyki rolne, a polscy i europejscy konsumenci oczekują, że produkty spożywcze, jakie są dostępne w sprzedaży, będą pochodziły z wiarygodnych źródeł, które gwarantują zrównoważony charakter produkcji. Na razie jednak brakuje jasnych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawach tak podstawowych jak: ogólnoeuropejska definicja rolnictwa zrównoważonego, lista standardów i praktyk rolniczych uznawanych za zrównoważone, czy jasnych oznakowań produktów pochodzących z takich upraw i hodowli.

Zdefiniowanie i wsparcie modelu rolnictwa zrównoważonego jest kluczowe w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zabezpieczenia wydajności produkcji rolnej, szczególnie mając na uwadze kryzys związany z wojną w Ukrainie. Produkcja ekologiczna, choć odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu żywnościowego, nie jest w stanie zapewnić produkcji żywności na większą skalę i jest związana z wyższymi kosztami produkcji.

Przyjęcie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego, przyniesie duże korzyści nie tylko dla środowiska i klimatu, ale także dla konsumentów i producentów rolnych.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Ważne jest również, aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności, uwzględnione zostały założenia strategii „od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności – proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego.

Apel Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” został poparty przez Krajową Radę Izb Rolniczych, Federację Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Sadowników RP, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Polską Platformę Zrównoważonej Wołowiny.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Pełna treść apelu do Komisji Europejskiej:
wersja polska (pdf)
English version (pdf)