Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin wspieramy Inicjatywę bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Odpowiedzialne i zgodne z prawem stosowanie środków ochrony roślin wymaga połączenia trzech elementów: stosowania odzieży ochronnej, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa rolnikom i osobom odpowiedzialnym za ich stosowanie, ochronę zasobów wodnych, w tym wód gruntowych oraz zasadę dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu gospodarstwa rolnego.

Celem Inicjatywy bezpiecznie.org jest dostarczanie użytkownikom środków ochrony roślin wiedzy na temat bezpiecznego i zrównoważonego ich stosowania. Efektem tych działań jest ograniczenie ryzyka operatorów, pracowników gospodarstw rolnych, osób postronnych, mieszkańców terenów wiejskich i ochrona środowiska naturalnego. Kampania jest realizowana przy współpracy producentów, naukowców, techników i użytkowników środków ochrony roślin.

Dbałość o zasoby wodne wymaga ograniczania ryzyka powstawania zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, a co za tym idzie zmniejszania zanieczyszczenia wód środkami ochrony roślin. Dlatego kluczowa jest promocja dobrych praktyk na wszystkich etapach łańcucha postępowania ze środkami ochrony roślin, takich jak: transport, magazynowanie, postępowanie przed, podczas i po zabiegu oraz zagospodarowanie pozostałości.

Zachowanie bioróżnorodności może być realizowane w ramach współpracy pomiędzy pszczelarzami i rolnikami. Pszczoły, trzmiele oraz inne owady pełnią jedną z najważniejszych funkcji w środowisku – zapylają rośliny. Ich praca zapewnia stabilność ekosystemu oraz wpływa na wzrost wielkości i jakości plonów. Dobrą praktyką jest informowanie okolicznych pszczelarzy o terminach planowanych w gospodarstwie oprysków.

Więcej na temat zasad ochrony roślin można znaleźć w naszym Przewodniku rolnictwa zrównoważonego, w którym znajduje się szczegółowy opis ponad 20 obszarów tematycznych dotyczących tego zagadnienia.