Jak równoważyć sektor rolno-spożywczy?

Podczas odbywającej się w dniach 16-18 kwietnia 2024 roku konferencji WorldFood Poland – The Leading Food & Beverage Event in Central-Eastern Europe wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym pt. „Zrównoważony biznes spożywczy w niepewnym świecie – jak to ugryźć?”, który poświęcony był zrównoważeniu sektora spożywczego w Polsce.

Uczestnikami dyskusji byli:

  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
  • dr Agata Kruszec, Sustainability Lead w McDonald’s Polska
  • Paulina Kaczmarek, Kierowniczka działu zrównoważonego rozwoju w grupie spółek Danone
  • Anita Bednarek, Sustainability and Strategy Development Manager, Goodvalley Polska
  • Marcin Klentak, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Skłodowscy

Prowadzenie debaty: Milena Zacharzewska, 24/7Communication.

Mówiąc o żywności zrównoważonej należy pamiętać, że zagadnienie to obejmuje cały łańcuch żywnościowy – od rolnika, poprzez przetwórców i producentów żywności, aż do sprzedawców i konsumentów. Ocena dojrzałości firm spożywczych pod względem wdrażania zasad zrównoważenia opiera się przede wszystkim na relacjach jakie budują ze swoimi dostawcami. Dobrym przykładem ilustrującym znaczenie rolników w tworzeniu wartości jest ograniczanie śladu węglowego z Zakresu 3 (Scope 3) w łańcuchu dostaw firm spożywczych. W przypadku podmiotów działających na rynku agro-food emisje z Zakresu 3 mogą stanowić nawet 95% wszystkich emisji firmy. Dlatego tak ważna jest współpraca biznesu z rolnikami, aby wspierać ich we wdrażaniu zrównoważonych praktyk agronomicznych, w tym praktyk rolnictwa regeneratywnego czy szerszym stosowaniu narzędzi rolnictwa precyzyjnego, co w konsekwencji istotnie przyczynia się do zmniejszenia wpływu środowiskowego sektora spożywczego. Wdrażanie praktyk regeneratywnych, poza pozytywnym wpływem na jakość gleby i wzrostem bioróżnorodności, daje także możliwość sekwestracji dwutlenku węgla z atmosfery w glebie. Jak wskazywała Małgorzata Bojańczyk:

Wszystkie te praktyki są zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej, jednak Komisja podkreśla, że ograniczanie śladu węglowego powinno odbywać się głównie w ramach własnego łańcucha dostaw firm spożywczych, a nie stanowić narzędzie kompensacji tych emisji. Oczywiście obciążania związane z wdrażaniem tych nowych mechanizmów i narzędzi nie powinny spadać wyłącznie na samych rolników. Dlatego potrzebne jest wsparcie zarówno ze strony sektora spożywczego, ale także stworzenie odpowiednich zachęt finansowych. Nie możemy bowiem zapominać, że produkcja rolna będzie zrównoważona, tylko wtedy, kiedy będzie opłacalna. O zrównoważeniu możemy mówić tylko wtedy, kiedy spełnione są trzy kryteria – aspekt środowiskowy, ekonomiczny i społeczny.

ŹRÓDŁO: WORLDFOOD POLAND.

Poza kwestiami związanymi z koniecznością przestawiania produkcji na bardziej przyjazną środowisku i mniej obciążającą klimat, rolnicy mierzą się także z problemami ekonomicznymi wynikającymi m.in. z sytuacji geopolitycznej. Ponadto wiele procesów społecznych i demograficznych dotykających polską wieś nie sprzyja szybkiemu tempu modernizacji produkcji. Dlatego należy także podejmować działania nie tylko w kwestii zapewnienia środków finansowych na transformację czy związanych z podnoszeniem wiedzy i edukacją, ale także takich, których celem jest zaadresowanie kwestii społecznych, np. dobrostanu psychicznego, wypalenia zawodowego, sukcesji czy wspierania roli kobiet w rolnictwie.

Rolnictwo jest jednym z sektorów w największym stopniu dotkniętym zmianami klimatycznymi, ponieważ każda istotna zmiana warunków pogodowych wpływa zarówno na jakość jak i na ilość produkcji rolnej. Dlatego naszym zadaniem jako biznesu jest wspieranie rolników w budowaniu odporności na tego typu zjawiska oraz współpraca z naszymi dostawcami w zakresie obniżania naszego śladu węglowego z Zakresu 3, który obecnie stanowi 98% naszych emisji. Skala zmian jakie musimy wdrożyć na poziomie społecznym wymaga też od nas edukacji na poziomie konsumenckim. Od wielu lat komunikujemy się z gośćmi naszych restauracji promując z dużym sukcesem ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

– mówiła dr Agata Kruszec.

Targi WorldFood Poland to jedna z największych imprez targowych poświęcona sektorowi spożywczemu, która co roku odbywa się w Warszawie. Wydarzenie podejmuje tematy związane z całym cyklem powstawiania żywności – od produkcji, aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Częścią imprezy są panele dyskusyjne, spotkania z sieciami handlowymi i specjalne konferencje poświęcone żywności i trendom w branży spożywczej.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w debacie firmie 24/7Communication.