Gospodarstwa pilotażowe realizują zasady rolnictwa zrównoważonego w oparciu o Listę Kontrolną opracowaną przez Stowarzyszenie "ASAP". W gospodarstwie rolnym rolnictwo zrównoważone polega na :

1

Minimalnej uprawie gleby lub uprawie bez orkowej.

2

Zmianowaniu upraw dla wzmocnienia bioróżnorodności.

3

Utrzymaniu okrywy roślinnej gleb.

4

Nawożeniu roślin w oparciu o bilans nawozów.

5

Efektywnym wykorzystaniu zasobów wodnych.

6

Stosowaniu się do zasad integrowanej ochrony roślin.

7

Zwróceniu uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym.

8

Rozwoju lokalnych społeczności, wzmocnienia współpracy sąsiedzkiej.

Przeszukaj mapę gospodarstw pilotażowych