Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
by:
Jesteś tu już s
w tym czasie
następuje pustynnienie ha ziemi uprawnej.