Akademia Zrównoważonego Rolnictwa w nowej odsłonie

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności uruchomiło nową wersję kursu e-learning poświęconego zrównoważonemu rolnictwu. Akademia obejmuje obecnie 18 obszarów tematycznych zawierających 69 lekcji. Korzystanie z kursu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Akademia Zrównoważonego Rolnictwa to kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego, które w przystępnej formie prezentuje szereg zagadnień z każdej dziedziny pracy rolnika. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem praktyk rolnictwa zrównoważonego. Każda z lekcji została opracowana na bazie Przewodnika Zrównoważonego Rolnictwa, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, klimatologicznych, społecznych i ekonomicznych. Kurs przygotowuje do formalnej certyfikacji gospodarstwa w zakresie stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych.

Nowa wersja Akademii została otwarta dla użytkowników i nie wymaga rejestracji, a obszary i lekcje zostały zintegrowane z korespondującymi treściami w Przewodniku Zrównoważonego Rolnictwa. Dzięki temu korzystanie z platformy jest jeszcze łatwiejsze, a uczestnicy kursu mogą pogłębić wiedzę prezentowaną w interaktywnych lekcjach w odpowiadających im podrozdziałach Przewodnika. Ponadto platforma zyskała odświeżoną szatę graficzną i nowy adres – akademiazrownowazenia.pl.

Jednym z najważniejszych celów naszego Stowarzyszenia jest edukacja. Dlatego od wielu lat rozwijamy narzędzia dedykowane dostarczaniu wiedzy, które wspierają rolników w zdobywaniu informacji na temat zrównoważenia produkcji żywności. Nowa odsłona Akademii nie wymaga rejestracji ani opłat i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych zmianą modelu produkcji żywności na bardziej zrównoważony. Akademia Zrównoważonego Rolnictwa to jedyne takie narzędzie na polskim rynku, które w kompleksowy sposób dostarcza i sprawdza wiedzę na temat zrównoważenia w zakresie produkcji rolnej.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Zakres tematyczny Akademii i Przewodnika Zrównoważonego Rolnictwa jest aktualizowany na bieżąco, odpowiednio do zmian zachodzących w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych dotyczących rolnictwa. Obecnie w Akademii znajdują się lekcje poświęcone społeczności lokalnej, produkcji zwierzęcej, rolnictwu zrównoważonemu, kompetencjom miękkim, bioróżnorodności, zarządzaniu substancjami odżywczymi, siewowi i sadzeniu, zarządzaniu glebą, stabilności finansowej, powietrzu i emisjom gazów cieplarnianych, BHP, zarządzaniu gospodarstwem, warunkom pracy w rolnictwie, dostępowi do rynku, zarządzaniu wodą, zgodności z prawem, ochronie roślin oraz rolniczym środkom chemicznym i zarządzaniu odpadami.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.