Zrównoważone rolnictwo dla ochrony ekosystemów morskich

W listopadzie 2021 roku miała miejsce premiera raportu „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój”. Nasi eksperci wzięli udział w przygotowaniu tej publikacji.

Raport skupia się przede wszystkim na wyzwaniach i możliwościach regionu, zaczynając od turystyki i zrównoważonego transportu, poprzez ochronę środowiska naturalnego, rolnictwo, a kończąc na znaczeniu edukacji. Jego celem jest wskazanie wspólnej odpowiedzialności za stan Morza Bałtyckiego.

Eksperci „ASAP” – dr inż. Jerzy Próchnicki, Członek Zarządu Stowarzyszenia oraz Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia – podkreślają w raporcie, m.in. że wśród trafiających do Morza Bałtyckiego zanieczyszczeń komunalnych oraz pochodzących z przemysłu, znajdują się także znaczące ilości substancji pochodzących z produkcji rolniczej. Najwięcej niebezpiecznych substancji wpływa do niego poprzez Odrę, Wisłę, Niemen i Newę. Rejony przyujściowe tych rzek należą do najbardziej zanieczyszczonych akwenów Morza Bałtyckiego. Szacuje się, że całościowo co najmniej połowa zanieczyszczeń tego morza azotanami i fosforanami pochodzi z produkcji rolniczej.

Jednak w wielu rejonach Pomorza upowszechnia się od roku 2014 rolnictwo zrównoważone, certyfikowane zgodnie ze standardami GlobalGap oraz Farm Sustainability Asessment, stanowiąc wzór dla innych regionów kraju. Przejście z modelu rolnictwa konwencjonalnego do rolnictwa zrównoważonego – zgodnego ze standardami europejskimi – jest relatywnie łatwe dla gospodarstw dobrze zorganizowanych, posiadających odpowiednio wyedukowaną kadrę i rozumiejących zmianę wymogów rynku, a takich jest tam wiele. Stałego wsparcia w procesie transformacji udziela zainteresowanym gospodarstwom i rolnikom nasze Stowarzyszenie, które zainicjowało proces zmian modelu rolnictwa na terenie Pomorza i kontynuuje od lat działania na terenie całego kraju.

Rolnictwo zrównoważone może pełnić istotną rolę w ochronie ekosystemów morskich. Raport porusza szereg ciekawych tematów o wyzwaniach i możliwościach regionu i jest jednym z wielu działań podejmowanych przez UN Global Compact Network Poland na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego. Wpisuje się też w Dekadę Nauk o Morzach i Oceanach ONZ (2021-2030), której założeniem jest zintensyfikowanie działań na rzecz odwrócenia destrukcji oceanów, ze szczególnym zaangażowaniem świata naukowego.

Raport jest dostępny do pobrania na tej stronie.