Rolnictwo zrównoważone na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

8 listopada 2021 roku Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” uczestniczyło w sesji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi firm i rolnictwu zrównoważonemu. Dyskutowaliśmy o tym, jakie zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku spożywczego niesie ze sobą Europejski Zielony Ład, o nowym podejściu do zasobów, produktów i opakowań oraz o marketingu nastawionym na wartości i społeczną odpowiedzialność.

Sesja „Cyrkularny świat, cyrkularny biznes, cyrkularny handel”, której uczestnikami byli przedstawiciele biznesu, branży rolnej i organizacji branżowych skupiła swoją uwagę na rozwoju firm w duchu zrównoważenia, w tym rolnictwa zrównoważonego. Poruszano także kwestie społecznej odpowiedzialności w marketingu, nowe wyzwania w zakresie niemarnowania żywności, wody i energii oraz nowe podejście do zasobów, produktów i opakowań. Jednym z głównych tematów dyskusji był Europejski Zielony Ład i jego skutki dla polskiego rolnictwa i konsumentów. Polskie Stowarzyszanie Rolnictwa Zrównoważonego reprezentował w trakcie sesji Adam Kopyść, Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Wielu polskich rolników już teraz spełnia wymogi rolnictwa zrównoważonego lub stosunkowo szybko jest je w stanie spełnić. Co więcej, rolnicy stosujący model rolnictwa zrównoważonego mogą także obniżyć koszty produkcji, np. nawozów, dzięki stosowaniu platform cyfrowych, które są jednym z filarów rolnictwa zrównoważonego.

– podkreślał w trakcie sesji Adam Kopyść.

Europejski Zielony Ład na poziomie UE zakłada redukcję ryzyka i żużycia środków ochrony roślin o 50%, nawozów mineralnych o 20%. Ponadto 25% użytków rolnych ma być zagospodarowane na rzecz produkcji ekologicznej. Te założenia wpływają na obawy sektora produkcji rolnej o to, czy będzie on gotowy na tak daleko idące zmiany i czy polscy konsumenci będą musieli płacić więcej za żywność.

Jak wskazywał w trakcie wystąpienia Adam Kopyść, wdrażanie zrównoważonych praktyk rolniczych będzie oznaczało w najbliższych latach większe dopłaty z UE dla rolników. Takie jest główne przesłanie „Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. W planie pojawiają się konkretne cele Zielonego Ładu dla Polski, które według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2030 r. zakładają m.in., że 7% powierzchni przeznaczonej na potrzeby rolne w Polsce będzie zajmowało rolnictwo ekologiczne – tylko o 3,5% więcej niż obecnie w Polsce. To kolejne potwierdzenie większego potencjału rolnictwa zrównoważonego, lepiej dopasowanego do potrzeb polskich konsumentów, rolników i firm spożywczych niż rolnictwo ekologiczne.

Jednym z elementów poruszanych podczas wystąpienia była współpraca firm sektora spożywczego z rolnikami nie tylko w zakresie produkcji, ale także w kwestii obniżania emisji gazów cieplarnianych.

Jako stowarzyszenie podkreślamy potencjalne korzyści jakie może za sobą nieść dla firm spożywczych posiadanie rolników w swoim łańcuchu dostaw. Rolnictwo jest nie tylko odpowiedzialne za emisje gazów cieplarnianych, ale także dzięki możliwości sekwestracji CO2 w glebie stanowi dużą szansę dla firm, żeby ograniczyć swój ślad węglowy.

– mówił Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Uczestnikami sesji byli:

  • Kalina Olejniczak, prowadzące, Portal Samorządowy
  • Adam Baucza, prezes zarządu, Fundacja Terra Nostra
  • Anna Dębicka, dyrektor na Polskę i Europę Centralną, MSC
  • Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
  • Adam Kopyść, członek zarządu, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
  • Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL
  • Marcin Poniatowski, członek zarządu, Lewiatan Holding SA
  • Roman Postl, VP, Head of Business Unit East Central Europe, TOMRA
  • Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu, POLSKA IZBA HANDLU
  • Jakub Tyczkowski, prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Pełny zapis dyskusji dostępny jest na tej stronie.