Zielona transformacja polskiego rolnictwa

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest partnerem najnowszego wydania cyklicznej publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu”. Autorzy publikacji podkreślają znaczenie zrównoważonego modelu rolnictwa dla skutecznej transformacji polskiej wsi.

Trzeci numer Pomorskiego Thinklettera zaprosił blisko 30 ekspertów, którzy w swoich tekstach podjęli próbę odpowiedzenia na najważniejsze pytania związane ze zmianami dotyczącymi produkcji rolnej w Polsce. Jedną z kluczowych kwestii, z jaką mierzą się obecnie społeczeństwa, jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Zmiany w rolnictwie stymulowane są w dużym stopniu przez Wspólną Politykę Rolną i wynikającą z niej potrzebę modernizacji i inwestycji w nowe technologie oraz zmianę metod upraw i hodowli w kierunku praktyk zrównoważonych.

(PDF)

Wśród autorów znaleźli się m.in.

  • Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa
  • dr inż. Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności
  • Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę
  • Jarosław Peczka, Właściciel BIO GEN
  • prof. Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW
  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Rolnictwo zrównoważone to rozsądny kompromis, który dostarcza odpowiedzi na wiele wyzwań związanych z przyszłością rolnictwa w Polsce. Zielona transformacja jest szansą dla 1,3 mln gospodarstw rolnych w naszym kraju. Mniejszym, tradycyjnym rodzinnym gospodarstwom daje okazję do specjalizacji produkcji rolnej i otrzymania wsparcia ze środków Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to m.in. stabilne źródło utrzymania, szansę na inwestycje i pokrycie wyższych kosztów produkcji prośrodowiskowej. Większe gospodarstwa zyskują na efekcie skali, co w praktyce przekłada się na większe korzyści środowiskowo‑klimatyczne.

W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, integralnie powiązanego z działaniami w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu, rolnictwo zrównoważone pozwala na wzmocnienie odporności sektora rolnego oraz długoterminową optymalizację produkcji rolniczej, bez uszczerbku dla produkcji żywności. Wielu polskich i europejskich rolników stosuje już zrównoważone praktyki rolne, a polscy i europejscy konsumenci oczekują, że sprzedawane artykuły spożywcze będą pochodziły z wiarygodnych źródeł, które gwarantują zrównoważony charakter produkcji. Na razie brakuje jednak jasnych wytycznych Komisji Europejskiej w sprawach takich jak: ogólnoeuropejska definicja rolnictwa zrównoważonego, lista standardów i praktyk rolniczych uznawanych za zrównoważone czy sposoby oznaczania produktów pochodzących z takich upraw i hodowli.

Czekając na unijne ramy prawne dotyczące Sustainable Food System, warto już teraz prowadzić wspólnie dialog, jak powinna docelowo wyglądać strategia rozwoju rynku rolnego w Polsce oraz jak uczynić rolnictwo bardziej zrównoważonym i odpornym na kryzysy. Uwzględniając jednocześnie wyzwania środowiskowo‑klimatyczne, demograficzne oraz sytuację geopolityczną, z korzyścią dla wszystkich uczestników łańcucha rolno‑spożywczego.

Pełna treść publikacji dostępna jest tutaj (PDF).