Zasady bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin

Zmienne warunki klimatyczne, ograniczone powierzchnie pod uprawy, wzrastająca odporność agrofagów na środki ochrony roślin, a także kurcząca się lista dostępnych produktów sprawiają, że rolnik nieustannie poszukuje najbardziej efektywnych sposobów uprawy.

Działanie w ramach zasad integrowanej ochrony roślin staje się kluczem do odpowiedzialnego rolnictwa. A rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Produkuje przecież żywność, która ma być bezpieczna i wysokiej jakości. Dlatego tak ważny jest dobór właściwych narzędzi – nie tylko nowoczesnych technologii, ale także stosowanych środków ochrony roślin. Ważna jest więc edukacja, bo stosowanie środków ochrony roślin wymaga odpowiedniej wiedzy.

Wiedza i umiejętności są niezbędne aby stosować środki ochrony roślin w sposób prawidłowy i zgodny z prawem oraz zrównoważony. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od lat edukuje i prowadzi szereg szkoleń ułatwiających rolnikom dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk. Jeśli szukasz wiedzy dotyczącej stosowania środków ochrony roślin „w pigułce” zapraszamy do Akademia PSOR – platformy edukacyjnej stworzonej dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. W dedykowanych modułach znajdują się materiały dotyczące bezpiecznego, zgodnego z prawem stosowania środków ochrony roślin. Wszystkie materiały dostępne są bezpłatnie. Akademia składa się z 10 merytorycznych modułów, w których można obejrzeć materiały wideo i pobrać materiały edukacyjne: broszury, formularze, prezentacje. Teraz pojawiły się dwa nowe moduły – Rolnictwo zrównoważone oraz Integrowana ochrona roślin. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przybliżą tematykę rolnictwa zrównoważonego oraz jego ważnego elementu, czyli integrowanej ochrony roślin. Dodatkowo uczestnicy po ukończeniu wszystkich modułów mogą uzyskać certyfikat, który potwierdzi udział w Akademii PSOR.


Autorką tekstu jest dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w ramach Inicjatywy bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.