Sustainable Economy Summit 2022

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest patronem honorowym konferencji Sustainable Economy Summit skierowanej do firm realizujących cele zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 30 i 31 maja w Warszawie, a jej uczestnikami, poza przedstawicielami biznesu, są także organizacje rządowe i non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

W trakcie wydarzenia eksperci ze świata nauki i biznesu będą toczyć dyskusje na temat wdrożenia i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście działań globalnych jak również podejmowania lokalnych inicjatyw. Tematami dyskusji panelowych będą takie zagadnienia jak: neutralność klimatyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo, finansowanie zielonych inwestycji oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

W panelach dyskusyjnych będziemy mogli posłuchać również przedstawicieli naszych firm członkowskich, np. firmy Nordkalk.

Program konferencji obejmuje wystąpienia ekspertów:

  • Kamil Wyszkowski – Dyrektor UN Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ
  • Prof. Guy Standing – brytyjski ekonomista, specjalista w zakresie rynku pracy, profesor University of London, twórca i współprzewodniczący Basic Income Earth Network
  • Prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
    Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Konferencja Sustainable Economy Summit 2022 odbywa się raz do roku i w ciągu ostatnich 8 lat osiągnęła status jednego z najważniejszych wydarzeń dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na tej stronie.