Superdrob kontynuuje prace nad zrównoważonym rozwojem

Nowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności został SuperDrob S.A. zajmujący się m.in. hodowlą i przetwórstwem drobiu oraz produkcją dań gotowych. W ramach Stowarzyszenia firma będzie dzieliła się dobrymi praktykami
oraz rozwijała tematykę zrównoważonej produkcji, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu w całym łańcuchu produkcyjnym.

Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i czwartym największym eksporterem drobiu na świecie.

SuperDrob tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki specjalizujące się m.in. w produkcji pasz, hodowli drobiu, przetwórstwie, produkcji dań gotowych, usługach weterynaryjnych i transportowych. Wspólnie z CPF Poland, Super Drob tworzy multifoodową grupę, w ramach której oferowane są również produkty wegetariańskie, wegańskie, dania convenience, ryby, owoce morza i karma dla zwierząt.

Zrównoważona produkcja stanowi dla nas integralną część całego procesu „od pola do stołu”. Stale doskonalimy m.in. metody hodowli, a nasze nowoczesne systemy chowu zaspokajają potrzeby zwierząt zarówno w zakresie żywienia i dostępu do wody, ale także potrzebnej przestrzeni życiowej, leczenia, higieny, mikroklimatu pomieszczeń czy warunków świetlnych. Ważnym elementem zrównoważenia naszych procesów produkcyjnych jest dbałość o to, aby wykorzystywane przez nas pasze również powstawały w sposób zrównoważony. Podejmowane działania finalnie wpływają na bezpieczeństwo dostarczanej Konsumentom żywności.

Naszym celem jest stałe rozwijanie się i zwiększanie kompetencji w ramach całego łańcucha produkcyjnego. Dział Zrównoważonego Rozwoju SuperDrob właśnie przygotowuje raport za 2022 i 2023 rok, już nie możemy się doczekać, by zaprezentować osiągnięcia na polu zrównoważenia i planów na kolejne lata.

– mówi Piotr Her, Prezes Zarządu SuperDrob S.A.

Zrównoważona produkcja zwierzęca oznacza, że w całym procesie produkcyjnym hodowcy uwzględniają aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, a szczególną rolę przykładają do kwestii dobrostanu zwierząt. Poprawa warunków chowu zwierząt wiąże się z koniecznością inwestycji po stronie producenta, ale daje korzyści w postaci lepszej jakości mięsa, większej odporności zwierząt na choroby oraz lepszego postrzegania społecznego firm z sektora produkcji żywności.

Według danych Eurobarometr w większości krajów UE ponad 50% konsumentów chce kupować produkty pochodzenia zwierzęcego w miejscach, które gwarantują, że zostały one wyprodukowane bez naruszania dobrostanu zwierząt. Oznacza to, że konsumenci oczekują od hodowców stosowania zrównoważonych metod produkcji, ale jednocześnie rozumieją, że wiąże się to z podwyższonymi kosztami żywności.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.