Inwestycje i wsparcie transformacji producentów rolnych w stronę zrównoważenia

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, na zaproszenie McDonald’s Polska braliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Zrównoważone rolnictwo jako inwestycja – perspektywa krajowa i unijna”. Kluczowe tematy poruszone podczas debaty to wsparcie udzielane przez firmy spożywcze rolnikom w zakresie transformacji w stronę zrównoważenia produkcji oraz konieczność inwestowania przez biznes w nowe, prośrodowiskowe rozwiązania.

Uczestnikami dyskusji byli:

  • Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Tomasz Rogacz, Managing Director, McDonald’s Polska,
  • Artur Rytel, Prezes, Green Factory,
  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności,
  • Sonia Sobczyk-Grygiel, Redaktor, Polityka Insight (Moderatorka)

Komisja Europejska konsekwentnie i w szybkim tempie realizuje założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czego efektem jest szereg inicjatyw, które przekładają się na działania w całym łańcuchu produkcji żywności. Na sektor rolny wpływać będą także nowe regulacje dotyczące całości systemu żywnościowego, takie jak opracowywane właśnie założenia dotyczące SFS – Sustainable Food System. Zakłada on wdrożenie horyzontalnych ram prawnych mających na celu podniesienie rangi zrównoważenia w całym łańcuchu rolno-spożywczym, nie tylko w samym rolnictwie.

– mówiła w trakcie debaty Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

FOTO: MCDONALD’S POLSKA.

Wniosek w sprawie ram prawnych SFS zostanie przyjęty przez Komisję do końca 2023 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa spożywcze muszą jeszcze bardziej zacieśniać współpracę z rolnikami, w celu wspólnego wypracowania rozwiązań, które pozwolą spełnić nowe wytyczne. Już dzisiaj koncentracja na zrównoważonych surowcach to coraz częściej czynnik determinujący konkurencyjność. Dlatego w trakcie panelu rozmawialiśmy o rolnictwie zrównoważonym jako inwestycji, która przynosi długoterminowe korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wszystkim uczestnikom łańcucha odpowiedzialności za żywność.

Dla nas kluczowa jest edukacja w ramach całego łańcucha wartości. Współpracujemy z producentami z sektora rolno-spożywczego na dużą skalę, długofalowo, z niektórymi polskimi dostawcami nawet od 25 lat. W sumie działamy z ok. 120 dostawcami, w tym 50 globalnymi. Łańcuch dostaw McDonald’s Polska obejmuje również współpracę z ok. 80 tys. lokalnych gospodarstw rolnych. Nasi partnerzy rosną wraz z nami i rozwijają swoją innowacyjność. Razem dążymy do tego, żeby pracować w sposób zrównoważony

– podkreślał Tomasz Rogacz, dyrektor generalny McDonald’s Polska.

Zrównoważone rolnictwo to długoterminowa inwestycja charakteryzująca się ciągłym dążeniem do poprawy, nie tylko w kontekście oddziaływania na środowisko i klimat czy ograniczania emisyjności, ale także w obszarze adaptacji do zmian klimatu, roli technologii w tym procesie, edukacji i transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku czy odpowiedniego zarządzania. Dlatego tak ważne jest budowanie relacji pomiędzy dostawcami płodów rolnych, odbiorcami i przetwórcami oraz dbałość o zachowanie odpowiednich standardów produkcji i certyfikacji. Jeśli rolnicy i firmy spożywcze mają produkować w sposób bardziej zrównoważony, będzie to wymagać dodatkowych inwestycji. Dlatego potrzebne jest stabilne, przemyślane krajowe otoczenie regulacyjne, długoterminowo wspierające biznes i rolników, w tym odpowiednie systemowe zachęty finansowe.

Uczestnicy debaty podkreślali, że mówiąc o inwestowaniu w zrównoważone rolnictwo nie można rozdzielać kwestii produkcji żywności, w tym metod upraw czy hodowli oraz pozyskiwania surowców pochodzących z rolnictwa, od kolejnych etapów, jakie przechodzą produkty rolne, zanim trafią na stół konsumenta. Aby zapewnić opłacalną dla rolników i hodowców produkcję, uzyskać akceptację klientów oraz ograniczać negatywny wpływ rolnictwa na środowisko i klimat, przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego muszą wspólnie jako sektor świadomie zarządzać zmianą w kierunku zrównoważenia.