Pomoc dla Ukrainy od członków „ASAP”

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy i mieszkańców tego kraju dotkniętych skutkami wojny. Działania członków „ASAP” mają różną skalę i wymiar, w zależności od możliwości przedsiębiorstwa, oczekiwań i lokalnych potrzeb oraz zaangażowania pracowników i partnerów firmy.

Najczęściej spotykaną formą wsparcia są wolontariaty pracownicze i pomoc udzielana bezpośrednio w placówkach przeznaczonych dla uchodźców, w tym czynności porządkowe, zaopatrzenie w artykuły higieniczne i wsparcie finansowe. Pracownicy HZPC Polska zaangażowali się udostępniając mieszkania dla uchodźców, pomoc w zaaklimatyzowaniu się w nowych warunkach, pomoc w poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkół dla dzieci.

Od czasu rozpoczęcia wojny Farm Frites Poland wspiera finansowo lęborski oddział Związku Ukraińców w Polsce, który zgromadzone środki kieruje na pomoc swoim rodakom w Ukrainie. Dodatkowo, zapewnia mieszkanie rodzinie ukraińskich uchodźców. W gospodarstwie w Bobrownikach Farm Frites zatrudna obywateli Ukrainy. Poprzez Banki Żywności w Słupsku, Trójmieście, Fundację Pana Władka firma przekazuje ziemniaki, frytki i płatki ziemniaczane zarówno dla uchodźców przebywających w Polsce, jak i dla osób w Ukrainie.

Podobne działania podjęli pracownicy Banku BNP Paribas udostępniając bazę mieszkań dla uchodźców, organizując pomoc rzeczową i zbiórki. Ponadto bank stworzył specjalny fundusz na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, który jest zasilany wpłatami od pracowników i klientów banku. Grupa BNP Paribas zobowiązała się na przeznaczenie 10 mln euro na podwojenie zebranej kwoty. Dodatkowo bank wsparł wdrożenie dedykowanej aplikacji UA SOS, która łączy osoby potrzebujące z osobami oferującymi pomoc. Dzięki wykorzystaniu ośrodka banku w Lesznie oraz innych dostępnych lokalizacji bank utworzył miejsca noclegowe dla blisko 960 osób. Ukraińcy mogą także korzystać z całodobowej infolinii w języku ukraińskim i korzystać z podstawowych usług bankowych bez opłat.

Grupa Żywiec, wraz z Centrum Usług Wspólnych Heinekena w Krakowie, wsparła finansowo organizacje pozarządowe, które bezpośrednio udzielają pomocy potrzebującym, m.in. Polski Czerwony Krzyż, specjalny fundusz Zjednoczony Biznes dla Ukrainy United Nations Global Compact Polska, który koncentruje się na długoterminowej pomocy, takiej jak zakwaterowanie, nauka języka, wyżywienie osób z Ukrainy. Ponadto firma skupiła się na wspieraniu organizacji pozarządowych działających w regionie Małopolski. Darowizny trafiły do ​​takich organizacji jak: Fundacja Instytut Polska-Ukraina w Krakowie, Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, Fundacja Zustricz, Stowarzyszenie Cieszanów Folkowisko, Centrum Pomocy Psychologicznej w Krakowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ponadto Grupa Żywiec pomogła w sfinansowaniu posiłków dla uchodźców w Żywcu, a w Leżajsku wsparła finansowo Caritas, który udziela pomocy rejonowi Przemyśla, kluczowego miejsca napływu uchodźców do Polski.

Nordkalk od początku konfliktu na Ukrainie zaangażował się w pomoc ofiarom rosyjskiej napaści. Jedną z aktywności było zapewnienie mieszkania dla 5 osobowej rodziny z Ukrainy. Zorganizowano szereg zbiórek rzeczowych i pieniężnych w lokalizacjach w których znajdują się zakłady firmy. Udało się także zorganizować transport niezbędnych lekarstw, ubrań i pożywienia na granicę polsko-ukraińską, które następnie rozdystrybuowano do najbardziej zapalnych miejsc. Nordkalk podjął także ścisłą współpracę z organizacjami charytatywnymi o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Centrale firmy w Finlandii i Wielkiej Brytanii poprzez Caritas Polska przekazały znaczne środki finansowe wspierające obywateli na Ukrainie.

Bayer AG ogłosił utworzenie funduszu pomocy kryzysowej o wartości 3 milionów euro, aby wesprzeć natychmiastową pomoc w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Z funduszu korzystają międzynarodowe i krajowe organizacje pomocy humanitarnej, działające w Ukrainie i w sąsiednich krajach Europy Wschodniej. W ramach funduszu zrealizowano natychmiastową pomoc humanitarną, dostarczoną już w dzień po pierwszych atakach – przekazano 300 000 euro na natychmiastową pomoc ze strony niemieckiego Czerwonego Krzyża i krajowych organizacji pomocowych. Co więcej, na prośbę ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia firma Bayer już 1 marca zrealizowała pierwszą dostawę antybiotyków i artykułów medycznych, mogących wesprzeć nawet 27 000 pacjentów. Zespół firmy Bayer w akcie solidarności przyłączył się do kampanii darowizn pracowniczych, aby wesprzeć działania Niemieckiego Czerwonego Krzyża, w ramach której przekazali już 1 000 000 euro.

McDonald’s Polska okresowo wprowadził Ukraińskiego Burgera do menu swoich restauracji jako gest gościnności w kierunku uchodźców zza wschodniej granicy. Marka przekaże 3 zł z każdego sprzedanego Ukraińskiego Burgera Fundacji Ronalda McDonalda w Ukrainie, na pomoc humanitarną osobom pozostającym w swojej ojczyźnie. Łącznie w ramach oferty zebrano 2 370 000 złotych. Te środki zostaną przekazane na zakup i skompletowanie 46 000 paczek żywności trwałej dla mieszkańców Ukrainy.

Ukraiński Burger to kolejna inicjatywa pomocy dla Ukrainy ze strony McDonald’s Polska. Cały czas, wspólnie z franczyzobiorcami i polskim oddziałem Fundacji Ronalda McDonalda, firma pomaga osobom przekraczającym granicę. To ponad 50 000 ciepłych posiłków dla potrzebujących.

Od połowy marca działa także świetlica „Maczek” w Centrum Szkoleniowym McDonald’s na Dworcu Centralnym. To ciepłe, bezpieczne i komfortowe miejsce dla dzieci i ich opiekunów, czekających na Dworcu na dalszą podróż. Dzieci przebywające w „Maczku” mogą odpocząć, bawić się, oglądać bajki, słuchać muzyki, grać w gry planszowe, wykonywać prace plastyczne, brać udział w animacjach i prostych zajęciach z programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Do tej pory „Maczek” gościł ponad 1000 dzieci. Zajęcia i świetlicę prowadzi Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.

McDonald’s wspiera również pracowników z Ukrainy i ich rodziny w znalezieniu pracy oraz zakwaterowania w Polsce. W tym celu stworzono specjalny fundusz zapomogowy. W działania pomocowe angażuje się także Fundacja Ronalda McDonalda, której ambulans udzielał wsparcia medycznego w Przemyślu. Fundacja finansuje również łóżka w szpitalach dla rodziców małych pacjentów z Ukrainy i zapewnia zakwaterowanie w Domach Ronalda McDonalda opiekunom ciężko chorych dzieci.

Na początku marca 2022 roku ruszył hotel PepsiCo, zorganizowany w dawnej siedzibie firmy w Warszawie, w którym osoby zatrudnione w ukraińskim oddziale firmy wraz ze swoimi rodzinami mogą znaleźć bezpieczne miejsce do życia w Polsce. Od kwietnia ruszył intensywny kurs języka polskiego dla przebywających w nim dorosłych oraz dzieci. Celem tej inicjatywy jest przygotowanie dzieci do nauki w polskich szkołach, dorosłych do podjęcia obowiązków zawodowych w Polsce oraz do szerszej integracji ze społeczeństwem. Od chwili wybuchu wojny do Polski przyjechało 209 rodzin ukraińskich pracowników PepsiCo. Firma oraz wolontariusze udzielili bezpośredniej pomocy (m.in. w wynajęciu mieszkań) około 630 osobom.

PepsiCo poprzez międzynarodową Fundację PepsiCo, charytatywne ramie firmy, przekazało łącznie kwotę 710 tys. dolarów w ramach darowizny na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto, pracownicy PepsiCo z całego świata mogą wpłacać pieniądze na PCK w Polsce oraz oddziały Czerwonego Krzyża w innych krajach, które pomagają Ukrainie, a Fundacja PepsiCo podwaja te wpłaty. Wsparcie finansowe oraz materialne przekazywane jest również organizacjom charytatywnym w Ukrainie, Mołdawii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Łączna wartość udzielonej dotychczas przez Fundację PepsiCo pomocy to ok. 4 mln dolarów.

Więcej informacji o wsparciu udzielanym Ukrainie znajduje się na stronach firm członkowskich „ASAP”.