Kultura bezpieczeństwa pracy w zrównoważonej produkcji rolniczej

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z OSI Food Solutions przygotowało nową część „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP” poświęconą bezpieczeństwu i higienie pracy w rolnictwie.

Obszar BHP obejmuje zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy, oceną ryzyka dla poszczególnych stanowisk, procedury i zasady postępowania w razie wypadku oraz kwestie szkoleń, okresowych badań i dopuszczenia do pracy. Opublikowane rozdziały zawierają także informacje dotyczące instruktażu, ostrzeżeń przed zagrożeniami i pracy na wysokości. Autorzy poświecili również dużo miejsca na objaśnienie zakresu pierwszej pomocy, profilaktyki chorób, higieny osobistej, szczepień prewencyjnych i programów zdrowotnych. Treść obszaru „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” znajduje się na tej stronie.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem przynosi gospodarstwu szereg korzyści, a optymalizacja procesów produkcji w trosce o bezpieczeństwo pracowników jest coraz częściej elementem zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. Dlatego też stopniowo zmienia się podejście do tego obszaru i zamiast o BHP coraz częściej mówi się o wysokim poziomie dbałości o bezpieczeństwo lub krócej – kulturze bezpieczeństwa.

− mówi Marcin Sokołowski, Menedżer Zabezpieczenia Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Surowca z OSI Food Solutions.

„Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego ASAP” to to całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego. Treść Przewodnika jest systematycznie aktualizowana, odpowiednio do zachodzących zmian w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika jest udostępnienie rolnikom oraz innym zainteresowanym osobom możliwie kompletnej i kompetentnej wiedzy, czym jest rolnictwo zrównoważone i jak praktycznie można je wprowadzać w życie.

Naszym celem jest, obok popularyzacji rolnictwa zrównoważonego, dostarczanie wiedzy i narzędzi, które umożliwiają praktyczne wdrożenie tego modelu wśród polskich gospodarstw. Przewodnik stanowi również podstawę dla lekcji e-learning dostępnych na naszej platformie szkoleniowej „ASAP Akademia”. Nasze narzędzia edukacyjne są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.