VII Forum Sektora Wołowiny

Wzięliśmy udział w VII Forum Sektora Wołowiny, międzynarodowej konferencji poświęconej strategii rozwoju sektora wołowiny. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele polskiego rządu, Komisji Europejskiej oraz polscy i zagraniczni eksperci.

Wydarzenie zostało zainagurowane wystąpieniem wicepremiera Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odniósł się do wywołanej wojną w Ukrainie kwestii bezpieczeństwa żywnościowego oraz aktualnych zagadnień związanych ze wsparciem rolników w zakresie wzrostu cen nawozów i paliwa.

Jednak głównym tematem konferencji były: Europejski Zielony Ład, Strategia od Pola do Stołu oraz Krajowe Plany Strategiczne i ich rola w przyspieszeniu rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej produkcji żywca wołowego. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Maciej Golubiewski, Dyrektor Gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

W związku z koniecznością osiągnięcia celów klimatycznych musimy znaleźć dobre dla wszystkich sposoby, które pomogą obniżyć emisje gazów cieplarnianych – także w rolnictwie. Musimy pomagać rolnikom, aby wzmacniać ich pozycje w łańcuchu dostaw, tak aby mogli lepiej konkurować na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ważne jest także opracowanie nowych praktyk hodowlanych, w tym stosowanie nowoczesnych technologii, tak aby produkcja wołowiny w UE stała się bardziej zrównoważona.

W trakcie pierwszego dnia konferencji rozmawiano także o roli rolnictwa węglowego i potencjalnych impulsach dla rozwoju niskoemisyjnej produkcji żywca wołowego jakie ten model rolnictwa może przynieść. Uczestnicy panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięła Małgorzata Bojańczyk – dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, wskazywali, że zmiana modelu produkcji na zrównoważoną i niskoemisyjną jest nieunikniona. Wynika to bowiem wprost z wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu, jak i z oczekiwań samych konsumentów.

Dążenie do zero emisyjności rolnictwa jest jednym z głównych celów jakie stawia Komisja Europejska. Jednak w opublikowanym ostatnio przez Komisję komunikacie, pn. „Sustainable Carbon Cycles” ten temat został poruszony głównie w odniesieniu do sektora upraw i związanych z tym płatności węglowych. Jeśli transformacja związana z wdrażaniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu ma być sprawiedliwa, należałoby wzmocnić w Planie Strategicznym wsparcie dotyczące obniżania emisyjności przez gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą.

– mówiła w trakcie debaty Małgorzata Bojańczyk.

Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager w McDonald’s Polska, który był uczestnikiem tego samego panelu zwracał szczególną uwagę na to, jaką rolę w kształtowaniu zmian rynku rolno-spożywczego odgrywają zmieniające się oczekiwania konsumentów oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków biznesowych dla samych rolników:

Goście restauracji McDonald’s już teraz oczekują produktów, które powstają w sposób zrównoważony. Zauważyliśmy to już dawno. Naszym zadaniem jako sektora-rolno spożywczego jest przygotowanie takich narzędzi, które pozwolą rolnikom sprostać tym wyzwaniom i produkować w taki właśnie sposób – doskonały jakościowo, zrównoważony i w sposób, który jest ekonomicznie uzasadniony dla rolników.

– podkreślał Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska.

W trakcie Forum poruszono również tematykę dobrostanu bydła, w tym transportu zwierząt oraz istoty ograniczania stosowania antybiotyków w zrównoważonej produkcji wołowiny. Ponadto zaprezentowano projekt rządowy nt. paszportyzacji żywności oraz rozmawiano o warunkach lustrzanych dla standardów importowanej żywności spoza Unii Europejskiej.

Na zakończenie Forum głos zabrał Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, który podsumował dwudniowe obrady:

Cyfryzacja w sektorze produkcji wołowiny może nam pomóc w tym, że każdy rolnik będzie w stanie dowiedzieć się z systemu jak wybiły się jego sztuki, jakie miały otłuszczenie, w jakim są wieku, jakie mają umięśnienie, czy ile były warte zwierzęta. Co ważniejsze, rolnik mógłby także porównać się z innymi gospodarstwami, podobnymi do siebie. A to jest impuls do działania, do tego żeby się poprawiać i unowocześniać metody produkcji.

Wydarzenie odbyło się w Warszawie od 10 do 11 marca 2022 roku, a jego organizatorem było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Rada Sektora Wołowiny. VII edycja forum została objęta Patronatem Honorowym przez Henryka Kowalczyka, Wicepremiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.