Jak chronić własne zdrowie podczas oprysku?

Każdy użytkownik środków ochrony roślin powinien wiedzieć jak podczas oprysku zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Kluczowe jest tutaj wybranie odzieży o odpowiednich parametrach technicznych oraz postępowanie zgodnie z instrukcją dołączoną do środka.

Zanim zaczniesz oprysk – przeczytaj instrukcję
Przed przystąpieniem do zabiegu ochrony roślin należy zapoznać się z pełną treścią etykiety – instrukcji dołączonej do opakowania. Znajdują się w niej informacje dotyczące:

  • niezbędnych środków ostrożności,
  • długości okresu karencji i prewencji,
  • sposobów ochrony zdrowia i środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem przedstawiającym zasady ochrony operatora podczas stosowania środków ochrony roślin, odzież ochronną niezbędną podczas oprysku oraz sposób postępowania w razie wypadku i przypadkowego kontaktu z preparatem:

Odzież, która rzeczywiście chroni
Podstawowy zestaw odzieży ochronnej składa się z kombinezonu, maski, rękawic, ochrony oczu postaci gogli lub ekranu oraz obuwia. Odzież powinna być wykonana z nienasiąkliwego materiału, być dopasowana rozmiarem do naszej budowy ciała i zapewniać ochronę przeciwchemiczną, na co będą wskazywały specjalne piktogramy.

Najbardziej narażone na kontakt ze środkami ochrony roślin są nasze dłonie, więc je powinniśmy w szczególności zabezpieczyć. Najbardziej odpowiednie będą do tego nitrylowe, flokowane, wielorazowe rękawice. Rękawice lateksowe, a tym bardziej tzw. wampirki nie spełniają takiej roli.

Jeżeli nie dysponujemy szczelną, certyfikowaną kabiną ciągnika lub opryskiwacza, ochrona dróg oddechowych jest niezbędna nie tylko w trakcie pracy ze stężonym produktem, ale także podczas oprysku. Jeśli stosujemy maski przeciwpyłowe powinny mieć one filtry P2 lub P3. Jeśli stosujemy maski filtrująco-pochłaniające, powinny to być maski co najmniej P2A2. Minimalne parametry dla kombinezonów to kategoria III, typ 4, 5 lub 6.

Jeśli jest to określone w instrukcji, powinniśmy chronić także twarz i oczy. Gdy pracujemy z preparatami pylącymi i tworzącymi opary, a także w sytuacji gdzie nie dysponujemy szczelną kabiną opryskiwacza, powinniśmy używać gogli. Warto kupić takie, które mają wysokiej jakości szkła i nie zaburzają nam widzenia.

Obuwie, którego używamy podczas oprysków powinno również nie powinno być przypadkowe. Powinno być ono wykonane materiału takiego jak guma, winyl lub neopren.

Odzież ochronna rzeczywiście spełnia funkcję ochrony zdrowia, jeśli o nią dbamy i regularnie wymieniamy na nową. Jednorazowe rękawice, maski czy kombinezony powinniśmy używać tylko jeden raz. Uszkodzoną odzież natychmiast należy wymienić na nową.

Autorką tekstu jest dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w ramach Inicjatywy bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.