Pozytywna transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju

Pozytywne rolnictwo to działania PepsiCo obejmujące odbudowę jakości gleb na łącznym obszarze wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności firmy na całym świecie (ok. 2,8 mln hektarów), zrównoważone pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej, a także poprawa warunków życia ponad ćwierć miliona ludzi w rolniczym łańcuch dostaw.