Wspieramy #dobrecele

24 września startuje ogólnopolska kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – Dobre Cele. Ma pokazać Polakom jak codziennymi wyborami i działaniami możemy przyczynić się do lepszej przyszłości planety i poprawy jakości życia. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest partnerem merytorycznym Celu 2 – Zero głodu.

Wydarzenie jest częścią obchodów Światowego Dnia Działania, który odbywa się co roku, w rocznicę przyjęcia Agendy 2030 przez ONZ. Na całym globie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na ich rzecz, tworząc światowy ruch dla ich osiągnięcia.

24 września odbędzie się specjalna konferencja online inaugurująca kampanię, w której wezmą udział eksperci z biznesu, samorządów, organizacji społecznych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Uczestnicy będą dyskutować o tym w jaki sposób zaangażować w realizację celów każdego z nas na co dzień oraz jak skutecznie edukować konsumentów. Szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie: dobrecele.pl

Polskie Stowarzyszanie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” objęło patronat merytoryczny nad celem związanym z eliminacją głodu, osiągnięciem bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promocją rolnictwa zrównoważonego.

Pomimo, że na świecie jest wystarczająco żywności, by wyżywić wszystkich, liczba osób zagrożonych głodem stale rośnie. Jednocześnie niepokojąca duża ilość żywności marnuje się – obecnie szacuje się, że jest to nawet 1/3 żywności. Dlatego konieczne są zmiany zarówno w polityce rolnej jak i podejściu konsumentów do kwestii marnotrawienia żywności jak i jej pochodzenia. Warto zwracać uwagę na drogę, jaką pokonało jedzenie zanim trafiło na talerz – wybierać żywność lepszej jakości, lokalną, wytworzoną z troską o środowisko. Odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie rolnictwo zrównoważone, które umożliwia efektywne oraz przyjazne dla środowiska i ludzi wykorzystywanie zasobów – gleby, wody, maszyn, czy nawozów.

Zapraszamy na wydarzenie z okazji Światowego Dnia Działania, w trakcie którego nastąpi inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Dobre Cele, której jesteśmy partnerem merytorycznym.

Inicjatorem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest Kampania 17 Celów. To międzysektorowa inicjatywa, która od 5 lat mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami kampanii są Federacja Konsumentów i Główny Urząd Statystyczny. W gronie partnerów znajdują się też samorządy i uczelnie wyższe.