Rolnictwo zrównoważone na EEC 2021

Podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się od 20 do 22 września 2021 Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” reprezentowało sektor rolno-spożywczy w debacie „Biznes spożywczy na drodze zrównoważonego rozwoju”.

Wiodącymi tematami kongresu była zielona transformacja, Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze, cyfryzacja oraz konsument w czasach nowej normalności. W kongresie uczestniczyło ponad 9 tys. osób z całego świata, a sesje tematyczne i wydarzenia towarzyszące relacjonowali przedstawiciele ponad 100 tytułów medialnych. Według danych organizatora kongresowe debaty zostały odtworzone w czasie rzeczywistym prawie 300 tys. razy.

Włączenie się w budowę gospodarki, która rozwija się bez konieczności niszczenia planety, może być korzystne dla wszystkich. By osiągnąć nasz cel, musimy działać wspólnie. Potrzebujemy odważnych pomysłów.

– powiedziała podczas otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Rolnictwo zrównoważone wpisuje się w realizację tych celów ze względu na stosowanie odpowiednich praktyk rolniczych ograniczających emisję CO2, dbałość o dobrostan zwierząt i stosowanie nowoczesnych metod chowu, które wspierają redukcję wytwarzania metanu w produkcji rolniczej.

– podkreślała podczas spotkania Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Ważnym aspektem rolnictwa zrównoważonego jest także zachowanie elementu opłacalności produkcji rolniczej, co w kontekście obaw rolników dotyczących konieczności dostosowania się do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu, ma duże znaczenie dla nadchodzących przemian rynku spożywczego.

Kolejnym elementem poruszanym podczas debaty była kwestia dostępności i popularyzacji żywności zrównoważonej. Według danych z raportu „Zrównoważona żywność w Polsce” opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Accenture wynika, że aż 3/4 Polaków jest zainteresowanych kupowaniem żywności pochodzącej z upraw zrównoważonych.

Wszyscy czujemy, że mamy coraz większą świadomość środowiskową oraz coraz większe oczekiwania wobec branży spożywczej. Zrównoważona żywność to szansa biznesowa, która w naszej opinii jest zdecydowanie lepiej dopasowana do preferencji polskich konsumentów, niż chociażby żywność ekologiczna.

– zaznaczył Adam Kopyść, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Pełny zapis debaty:

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.