Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności wyróżnione przez United Nations Global Compact Network Poland

24 października, w dzień rocznicy wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych, podczas gali United Nations Day odebraliśmy wyróżnienie w uznaniu zaangażowania Stowarzyszenia na rzecz ochrony klimatu oraz promowania zrównoważonego rozwoju w trosce o dobro przyszłych pokoleń.

Cieszymy się z tego wyróżnienia, ponieważ jednym z naszych celów jest włączanie się w projekty, które wspierają wspólne działania na rzecz zrównoważenia produkcji żywności. Dzięki podejmowaniu przez Stowarzyszenie i jego członków szeregu aktywności na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce, wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– mówi Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia.

Podczas gali odbyła się także premiera Yearbook 2023 – raportu UN Global Compact Network Poland, ukazującego najnowsze trendy, zmieniające się standardy oraz strategie firm w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności dobrych praktyk biznesowych. Pełna treść raportu dostępna jest na tej stronie.

Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności oraz UN Global Compact Network Poland w podpisanym Memorandum of Understanding zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji żywności w Polsce.

Inicjatywa UN Global Compact Network Poland „Zrównoważona produkcja żywności” ma na celu mobilizację prywatnego sektora spożywczego oraz dystrybucji żywności do działania łączącego cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Stanowią one trzy filary rolnictwa zrównoważonego, działające w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzięki wspólnym aktywnościom stron możliwe jest poszerzanie działań w obszarze popularyzacji rolnictwa zrównoważonego w Polsce, a także tworzenie szerokiej debaty i wyznaczenie konkretnych rozwiązań w obszarze współczesnej produkcji żywności.