United Nations Global Compact Network Poland oraz „ASAP” wspólnie wpierają zrównoważoną produkcję żywności

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” rozpoczęło współpracę z UN Global Compact Network Poland – globalną inicjatywą Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oba podmioty w podpisanym Memorandum of Understanding zobowiązały się do wspólnych działań na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji żywności w Polsce.

Inicjatywa UN Global Compact Network Poland „Zrównoważona produkcja żywności” ma na celu mobilizację prywatnego sektora spożywczego oraz dystrybucji żywności do działania łączącego cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Stanowią one trzy filary rolnictwa zrównoważonego, działające w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzięki dołączeniu „ASAP” do inicjatywy UN Global Compact Network Poland możliwe będzie poszerzenie działań w obszarze popularyzacji rolnictwa zrównoważonego w Polsce, a także stworzenie szerokiej debaty i wyznaczenie konkretnych rozwiązań w obszarze współczesnej produkcji żywności.

Naszym wspólnym celem jest stymulowanie zmian całego sektora rolno-spożywczego, tak aby mógł on być równocześnie przyjazny dla środowiska, klimatu i opłacalny dla producentów żywności. Dlatego prowadzimy szeroką debatę ekspercką i dialog na poziomie biznesu, rolników, organizacji branżowych oraz przedstawicieli rządu – zarówno na poziomie krajowym, jak i całej UE.

– mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Zakres tematów, na których skupia się inicjatywa, obejmuje kwestie od rolników po konsumentów, w tym obszary samej produkcji żywności i dystrybucji w sieciach handlowych. Projekt pozwoli na jeszcze szersze niż dotychczas dzielenie się doświadczeniem we wdrażaniu zrównoważonych łańcuchów żywnościowych.

Warto prowadzić wspólnie dialog, jak powinna docelowo wyglądać strategia rozwoju rynku rolno-spożywczego w Polsce, jak uczynić rolnictwo bardziej zrównoważonym i odpornym na kryzysy, uwzględniając wyzwania środowiskowo-klimatyczne, demograficzne oraz sytuację geopolityczną, z korzyścią dla wszystkich uczestników łańcucha produkcji żywności.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

United Nations Global Compact to powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Jej misją jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, w celu stworzenia bezpiecznego, sprawiedliwego i przyjaznego dla człowieka świata, do którego wszyscy dążymy. UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UN Global Compact oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.