Krzyżanowski Partners Sp. z o.o. dołącza do „ASAP”

Krzyżanowski Partners Sp. z o.o., polski producent i dostawca najwyższej jakości surowca drobiowego, będzie wspierał rolnictwo zrównoważone jako członek Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze zakładów przetwórczych, ubojowych i rozbiorowych zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych i posiada całkowicie zintegrowany proces produkcyjny – od własnych certyfikowanych (Genesis Gap) ferm brojlera kurzego, gdzie rozpoczęto wdrażanie programu BCC (Better Chicken Commitment), aż po gotowy i zapakowany produkt. Firma dysponuje nowoczesną, certyfikowaną (Genesis Gap) rzeźnią KPS Food zlokalizowaną na Mazowszu, która dostarcza najwyższej jakości surowiec drobiowy. W 2021 roku Krzyżanowski Partners stworzył Labfarm – pierwszą w Polsce spółkę zajmującą się pracami nad mięsem komórkowym.

Zrównoważona produkcja mięsa, dbałość o zdrowie i dobrostan zwierząt stanowią postawę działalności całego sektora rolno-spożywczego. Nasza firma od lat działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, a zakup żywca odbywa się w oparciu o umowy kontraktacyjne, co pozwala na dodatkowe zapewnienie jakości oraz stabilności finansowej naszych dostawców.

– mówi Jarosław Krzyżanowski, prezes zarządu Krzyżanowski Partners.

Produkcja zwierzęca stanowi jeden z najtrudniejszych działów produkcji rolnej. Z punktu widzenia producenta drobiu zapewnienie wysokiego dobrostanu produkcji jest bardzo ważne ze względów ekonomicznych, umożliwia bowiem uzyskanie optymalnego tempa wzrostu, wysoką nieśność czy przyrosty dobowe.

Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa produktów oraz zrównoważonej produkcji uwzględniającej dobrostan zwierząt jest również odpowiedzią na oczekiwania konsumentów.

– dodaje Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.