Somigro dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Innowacyjne mikrobiologiczne badania gleby to odpowiedź na zmiany klimatyczne i postępującą degradację gleby. Somigro dostarcza rolnikom narzędzia, które pozwalają na optymalny dobór najlepszych praktyk, nawozów i produktów, tak aby w pełni wykorzystać jej potencjał.

Świadome dbanie o glebę i znajomość działających rozwiązań są kluczem do zachowania równowagi pomiędzy dochodowym rolnictwem a troską o środowisko. Firma oferuje rolnikom analizy gleby oparte na ocenie aktywności i bioróżnorodności mikroorganizmów w niej żyjących, dzięki czemu możliwa jest ocena kondycji gleby i dobranie skutecznych praktyk i produktów.

Wykonywanie badań chemicznych gleby jest ważne, ponieważ pozwala na dobranie odpowiednich dawek nawozów mineralnych. Jednak poznanie zawartości makro- i mikroelementów nie powie nam wiele o aktywności biologicznej gleby. Tę wiedzę możemy uzyskać dzięki badaniom mikrobiologicznym. Dlatego pełna wiedza o chemicznych i biologicznych właściwościach gleby jest kluczem dla doboru odpowiednich zabiegów i produktów, co pozytywnie wpływa na jakość i wielkość plonów.

– mówi Rafał Igielski, CEO i współzałożyciel Somigro Sp. z o.o.

Jednym z powtarzających się i narastających problemów rolnictwa jest utrata żyzności gleby. Konwencjonalne, intensywne rolnictwo oddzieliło znacząco produkcję zwierzęcą od roślinnej, co spowodowało rzadsze stosowanie nawozów organicznych zapewniających zwrot materii organicznej oraz makro- i mikroelementów do gleb. Intensyfikacja uprawy gleby i nawożenia mineralnego, uproszczenia zmianowania roślin uprawnych, ubytek biomasy – np. słomy jako surowca energetycznego – zubażają różnorodność organizmów glebowych i ograniczają procesy próchnicotwórcze. Co więcej, wywożenie biomasy sprawia, że drobnoustroje glebowe zamiast wykorzystywać świeżą materię organiczną, zaczynają rozkładać właśnie próchnicę. W tym momencie tworzy się błędne koło – ubytek próchnicy glebowej powoduje konieczność zwiększenia nawożenia mineralnego, co przyspiesza procesy mineralizacji próchnicy i dalszą utratę żyzności.

Wdrożenie modelu rolnictwa zrównoważonego uwzględnia również optymalne zarządzanie glebą i substancjami odżywczymi, co pozwala na uzyskanie wyższych plonów oraz poprawę zdrowia gleby, poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej.

– dodaje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.