ESG w branży spożywczej i handlowej

Podczas odbywającego się 8 listopada 2022 r. Forum Rynku Spożywczego i Handlu rozmawialiśmy o znaczeniu zrównoważonego rozwoju w sektorze spożywczym. Jednym z tematów była dyskusja dotycząca wyników naszego najnowszego raportu „Moment zwrotny w branży spożywczej”.

Cały sektor rolno-spożywczy mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań. Celem Raportu „Moment zwrotny w branży spożywczej” jest określenie sytuacji, w jakiej znalazła się branża spożywcza oraz wskazanie optymalnej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju. Presja przychodowo-kosztowa będąca wynikiem wielu czynników, w tym wojny w Ukrainie, wyższej inflacji, dostępności surowców czy wzrostu kosztów nawozów i energii stanowi ważny element wpływający na decyzje w zakresie wyzwań środowiskowo-klimatycznych, z którymi mierzą się firmy. Należą do nich wytyczne i regulacje Komisji Europejskiej – przede wszystkim założenia Europejskiego Zielonego Ładu, strategia „Od pola do stołu”, strategia na rzecz bioróżnorodności, pakiet „Fit for 55” czy kwestie dotyczące emisyjności.

Z tego względu wiele podmiotów skupia się na realizacji bieżących celów, odkładając decyzje inwestycyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju na później. Istnieje jednak istotna część firm z sektora rolno-spożywczego, która jest w stanie wykorzystać obecne warunki rynkowe do wprowadzania zmian w sposobie działania w kierunku zrównoważenia. W Polsce, spośród ponad 200 przebadanych firm spożywczych, 25% zalicza się do liderów, dla których zrównoważony rozwój jest integralną częścią ich strategii biznesowych i inwestycyjnych.

Tym, co odróżnia liderów zrównoważenia w Polsce od innych firm spożywczych, jest posiadanie strategii inwestycyjnej skupionej na zrównoważonym rozwoju. Oznacza to, że liderzy dobrze wiedzą w co chcą inwestować, posiadają kompleksową strategię obejmująca całą organizację, a jej cele są zbieżne z celami biznesowymi całego przedsiębiorstwa.

– podkreślał w trakcie debaty Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture w Polsce.

Skracanie łańcucha dostaw oznacza możliwość zbudowania bliskich relacji z rolnikami, co daje lepszą wiedzę o aktualnych wyzwaniach. Pozwala to na lepsze i szybsze reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, co wprost przekłada się na działania biznesowe. Ponadto, z punktu widzenia realizacji celów środowiskowych, posiadanie rolników w swoim łańcuchu dostaw daje przedsiębiorstwom, za sprawą sekwestracji, szansę na ograniczenie i kompensację emisji.

– wskazywał Adam Kopyść, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Badanie zlecone przez ASAP i przeprowadzone we współpracy z Accenture „Moment zwrotny w branży spożywczej. O tym jak zrównoważony rozwój pozwala budować odporność biznesu w niestabilnych czasach” – pokazuje, że trzy razy więcej firm, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju, odnotowało wzrost zysku operacyjnego niż firmy, które tego nie zrobiły. Badanie wykazało również, że połowa respondentów jest dopiero na początku swojej drogi, jednak zaczęła wdrażać już pewne rozwiązania, jak strategie zrównoważonego inwestowania.

Pełny zapis debaty „ESG w branży spożywczej i handlowej” dostępny jest na tej stronie.