Zrównoważona produkcja żywności – szansa dla klimatu

24 listopada 2022 r. wspólnie z członkami naszego Stowarzyszenia wzięliśmy udział w webinarze „Zrównoważona produkcja żywności – szansa dla klimatu. Finansowanie, certyfikacja, najlepsze praktyki”. Rozmawialiśmy o finansowaniu i certyfikacji rolnictwa zrównoważonego oraz najlepszych praktykach związanych ze zrównoważeniem.

Wraz z partnerem wydarzenia – BNP Paribas Bank, do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli naszego Stowarzyszenia reprezentujących różne sektory rynku rolno-spożywczego: OSI Food Solutions, Timac Agro Polska, Farm Frites Poland, SGS Polska oraz Haase Farm.

W debacie udział wzięli:

  • Bartłomiej Czekała, Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
  • Marcin Sokołowski, Menedżer Zabezpieczenia Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Surowca z OSI Food Solutions
  • Piotr Kotowski, Product Manager Timac Agro Polska
  • Piotr Nowacki, Kierownik Usług Żywnościowych SGS Polska
  • Jarosław Wańkowicz, Dyrektor Łańcucha Dostaw, Farm Frites Poland SA
  • Łukasz Haase, właściciel gospodarstwa rolnego Haase Farm

Podczas spotkania o roli i znaczeniu finansowania rolnictwa opowiadał Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów AGRO Banku BNP Paribas, instytucji, która odpowiada za 30 procent inwestycji polskiego rolnictwa. Jak podkreślał, dla banku przy finansowaniu inwestycji liczą się zarówno aspekty ekonomiczne, ale równie dużą rolę odgrywają czynniki środowiskowe.

Gospodarstwa rolne muszą przystosować się do nowych standardów, które zresztą często są już stosowane przez rolników, w tym wymagań Wspólnej Polityki Rolnej. Dla nas jako banku jest to ważne, ponieważ ze względu na naszą pozycję rynkową w zakresie finansowania rolnictwa, nie możemy pomijać kwestii związanych z ochroną środowiska i skupiać się wyłącznie na kwestiach finansowych.

– podkreślał Maciej Piskorski.

Znaczenie zrównoważonego modelu produkcji żywności będzie rosnąć. Produkcja ekologiczna, chociaż odgrywa bardzo ważną rolę w zielonej transformacji, to z uwagi na jej niższą wydajność, nie jest w stanie zapewnić wymaganego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przystępnych cen produktów żywnościowych dla konsumenta. Dotychczasowy model rolnictwa konwencjonalnego ma zbyt wysoki koszt środowiskowy, aby możliwe było utrzymanie tej formy produkcji w przyszłości.

Wypracowanym kompromisem jest rolnictwo zrównoważone, które bierze to, co najlepsze z rolnictwa ekologicznego i to, co mądre, jak rozwiązania cyfrowe z rolnictwa konwencjonalnego. Dzięki temu możliwe jest zadbanie zarówno o interes ekonomiczny rolników, wymagania konsumentów oraz ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko i klimat.

– mówiła Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Jednym z narzędzi dających możliwość ujednolicenia standardów produkcji rolnej na świecie jest certyfikacja. Dotyczy to również rynku polskiego. Przetwórcy, firmy spożywcze i sieci handlowe, które są odbiorcami płodów rolnych, wymagają coraz częściej potwierdzania stosowania dobrych praktyk rolniczych i hodowlanych. Certyfikacja obejmuje potwierdzenie zarówno cech produktu jak i procesu jego powstawania. Jest ona możliwa do uzyskania w wyniku zewnętrznego audytu.

Rolnicy nie zawsze są świadomi, że bardzo często rozumieją i na co dzień realizują w swoim gospodarstwie założenia rolnictwa zrównoważonego poprzez realizację dobrych praktyk rolniczych. Problemem jest wewnętrzna obawa i blokada rolników, aby zdecydować się na przystąpienie do programu, dzięki któremu uzyskają certyfikat.

– wskazywał Piotr Nowacki, Kierownik Usług Żywnościowych SGS Polska

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

Organizatorem spotkania było Polskie Wydawnictwo Rolne. Pełny zapis webinarium dostępny jest na tej stronie.