100% zielonej energii w PepsiCo Polska

Coraz więcej przedsiębiorstw kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność swojego biznesu, poszukując rozwiązań przyjaznych środowisku. W strategii PepsiCo pod nazwą „Winning with Purpose”, która zakłada realizację celów ekonomicznych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu prowadzonej działalności na środowisko, zobowiązujemy się dbać o zasoby naturalne, w tym poprzez ograniczanie ich zużycia.