10 lat na drodze do zrównoważonego rolnictwa i żywności

14 marca 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków połączone z uroczystymi obchodami 10-lecia założenia Stowarzyszenia. Nasza organizacja jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha odpowiedzialności za żywność, która działa na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności w Polsce.

Temat zrównoważenia rolnictwa i produkcji żywności jest dzisiaj jednym z najważniejszych tematów publicznej debaty w dyskusjach o bezpieczeństwie żywnościowym oraz zmianach klimatu, jak również opłacalności produkcji rolniczej w całej Europie. Nasi członkowie są częścią tej zrównoważonej transformacji i wspierają producentów rolnych, organizacje i firmy poprzez edukację oraz wymianę doświadczeń, przyczyniając się do budowania pozytywnych zmian w sektorze rolno-spożywczym.

Częścią obchodów 10-lecia była prezentacja Jarosława Wańkowicza, Przewodniczącego zarządu i Karoliny Tarnawskiej, Wiceprzewodniczącej zarządu, podsumowująca dotychczasowe działania, osiągnięcia i dalsze kierunki aktywności naszego Stowarzyszenia. Jak podkreślali – konsekwentna realizacja strategii, opierająca się na dostarczaniu wiedzy i kompetencji, wsparciu dla biznesu, promowaniu produktów rolnictwa zrównoważonego oraz współuczestniczeniu w procesie analiz i opiniowania regulacji prawnych, pozwoliła zbudować silną pozycję ekspercką Stowarzyszenia na rynku rolno-spożywczym. Nasz głos obecny jest w najważniejszych mediach opiniotwórczych i branżowych, a sama organizacja zbudowała pozycję ważnego partnera współpracującego z innymi podmiotami branżowymi sektora rolno-spożywczego.

Wspólnie z partnerem Stowarzyszenia – firmą Accenture Polska publikujemy regularne raporty, opracowania i analizy oraz uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach branżowych dotyczących zrównoważenia rolnictwa. W ramach publikacji raportu „Zrównoważona żywność w Polsce” po raz pierwszy udało nam się określić potencjał rynku żywności zrównoważonej w Polsce, który w średnim terminie może osiągnąć wartość 64,6 mld zł. Działamy również aktywnie w obszarze ESG, czego przykładem jest wydanie raportu „Moment zwrotny w branży spożywczej”, na potrzeby którego przebadaliśmy ponad 200 przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym, a jego wyniki pokazały, że trzy razy więcej firm, które wdrożyły strategię ESG, odnotowało wzrost zysku operacyjnego niż firmy, które tego nie zrobiły.

Ważnym celem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i tworzenie narzędzi dla producentów rolnych, których zadaniem jest ułatwienie przechodzenia na zrównoważony model rolnictwa. Przewodnik Zrównoważonego Rolnictwa to jedyne w Polsce całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego, który został dodatkowo przetłumaczony na język angielski i jest wykorzystywany biznesowo przez firmy członkowskie przy tworzeniu strategii ESG. Został on zintegrowany z naszą platformą edukacyjną – Akademią Zrównoważonego Rolnictwa, która obejmuje obecnie 18 obszarów zawierających 69 lekcji poświęconych zrównoważeniu rolnictwa.

Elementem aktywności edukacyjnych są działania podejmowane wspólnie z firmami członkowskimi, w tym szkolenia, webinary, konferencje i dyskusje poświęcone m.in. przyszłości rolnictwa węglowego, znaczeniu bioróżnorodności, raportowaniu zrównoważonego rozwoju w sektorze rolno-spożywczym, gospodarce obiegu zamkniętego w łańcuchu wartości, zarządzaniu odpadami w rolnictwie, hodowli, zwiększaniu areału upraw jęczmienia browarnego w Polsce czy nagradzaniu najlepszych absolwentów uczelni rolniczych.

Staramy się również adresować wyzwania związane z aspektami społecznymi z jakimi mierzy się rolnictwo. Społecznie odpowiedzialne rolnictwo nie może funkcjonować bez kobiet. Dlatego podejmujemy również szereg inicjatyw, których celem jest zwiększenie znaczenia kobiet w rolnictwie i produkcji żywności.

W ramach obchodów 10-lecia odbyła się także debata „Trendy i przyszłość zrównoważenia rolnictwa i żywności w perspektywie kolejnych 10 lat”. Jej uczestnikami byli: Agata Stolarska, Prezes zarządu Timac Agro Polska, Tomasz Kurpiewski, Sustainability senior manager, McDonald’s Polska, Maria Krawczyńska, Dyrektorka generalna i Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Piotr Popa, Ekspert ds. public affairs, Grupa Żywiec oraz Anna Haase, rolniczka. Moderatorką była Małgorzata Bojańczyk, Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Serdecznie dziękujemy Grupie Żywiec za gościnę w Centrum Konferencyjnym Browaru w Warce.