Zrównoważona produkcja na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Podczas odbywającego się w dniach od 6 do 8 września 2022 XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” dyskutowali o tym, w jaki sposób najlepiej dostosować działalność biznesową do wyzwań klimatycznych oraz nowej sytuacji branży rolno-spożywczej w świetle zmian geopolitycznych i prawnych.

Debatę „Zrównoważona produkcja – koncepcja, która odpowiada na potrzeby współczesnego świata” poprowadziła Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

W dyskusji wzięli udział:

  • Krzysztof Ciecióra – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Adam Pieńkowski – dyrektor generalny McDonald’s Polska
  • Magdalena Brzezińska – dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec

Przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego działają obecnie w sytuacji niepewności rynkowej związanej z obniżonym bezpieczeństwem surowcowym i żywnościowym. Jest to wynikiem kilku skumulowanych czynników, do których zaliczyć należy wojnę w Ukrainie, osłabienie koniunktury gospodarczej spowodowane pandemią oraz gwałtowny wzrost kosztów produkcji. Ponadto przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniami dotyczącymi kwestii ochrony środowiska i klimatu, takimi jak susza i ograniczona dostępność wody, oraz koniecznością dostosowania się do unijnych ram prawnych związanych z wdrożeniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a  Wspólna Polityka Rolna jest głównym narzędziem realizacji założeń strategii „od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. 31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy pakiet planów strategicznych WPR dla siedmiu państw: Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Polski.

Realizacja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w Polsce rozpocznie się już za kilka miesięcy, w styczniu 2023 roku. Plan ten zakłada wsparcie finansowe dla rolników, przedsiębiorców, a na jego realizację przeznaczono ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie 17,3 mld euro. Będzie on realizować cele UE w zakresie klimatu i środowiska, w tym dobrostanu zwierząt, jak również przechodzenia na bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska rolnictwo, w tym rolnictwo węglowe, rolnictwo precyzyjne, czy praktyki regeneratywne.

Uczestnicy dyskusji poruszyli także zagadnienia stabilności otoczenia regulacyjnego, zarządzania łańcuchami dostaw i wdrażania zrównoważonych procesów produkcji żywności. Obejmuje to także zapewnienie odporność i stabilności łańcuchów dostaw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Dziękujemy McDonald’s Polska za zaproszenie. Podsumowanie debaty dostępne jest na stronach dziennika Rzeczpospolita.