Warunki pracy w rolnictwie i BHP

„ASAP Akademia” – kompleksowy kurs online rolnictwa zrównoważonego wzbogacił się właśnie o 7 nowych lekcji z dwóch obszarów poświęconych warunkom pracy i bezpieczeństwu pracowników zatrudnionych przy pracach rolnych. Nowe lekcje powstały we współpracy ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i OSI Food Solutions Poland.

Praca w rolnictwie, poza wymaganiami prawa pracy i norm BHP, wiąże się z szeregiem uwarunkowań charakterystycznych dla tego sektora, takimi jak praca przy obsłudze specjalistycznych urządzeń i maszyn, zatrudnianie pracowników sezonowych, w tym obcokrajowców, czy koniecznością zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej.

Obszar „Kształtowanie prawidłowych warunków pracy” obejmuje zagadnienia dotyczące ustalania warunków pracy i wynagradzania, w tym zatrudniania młodocianych, właściwą realizację praw pracowników czy zapobieganie dyskryminacji. Autorzy poświęcili także dużo uwagi takim kwestiom jak ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w wyniku wykonywanej pracy, znaczeniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz edukacji i motywowaniu pracowników.

Warunki pracy w rolnictwie różnią się znacząco, w zależności od charakteru gospodarstwa i jego specjalizacji. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca musi dostosować zasady pracy i bezpieczeństwa do lokalnych warunków, obiektów i związanego z tym zakresu prac, w tym stosowanych narzędzi, maszyn, urządzeń, budynków czy czasu pracy.

mówi Marcin Sokołowski, Menedżer ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Surowca z OSI Food Solutions Poland.

„BHP” to obszar obejmujący 4 lekcje, których głównym celem jest przybliżenie podstaw prawnych i znaczenia profilaktyki, w tym dokonania właściwej oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach i zasadom dopuszczenia do pracy oraz procedurom postępowania w razie wypadku. Działaniom zwiększającym bezpieczeństwo w miejscu pracy poświęcono oddzielną lekcję, która wskazuje na takie elementy jak szkolenia, w tym z udzielania pierwszej pomocy, zapewnienie odzieży i wyposażenia roboczego i ochronnego oraz omawia optymalizację procesów produkcyjnych, których celem jest obniżenie ryzyka wystąpienia wypadków.

Stworzyliśmy platformę edukacyjną, która każdemu zainteresowanemu pozwala zwiększyć kompetencje w zakresie rolnictwa zrównoważonego, które łączy cele środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Każda z lekcji została opracowana na bazie „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie jest bezpłatne.

 – dodaje Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.