Zarządzanie gospodarstwem w „ASAP Akademii”

Gospodarstwo rolne to złożony rodzaj przedsiębiorstwa, które w dużym stopniu zależne jest od zmiennych warunków otoczenia, takich jak warunki pogodowe, zmiany cen surowców czy fluktuacje na rynkach zbytu płodów rolnych. Dlatego wiedza o zasadach dobrego zarządzania jest niezbędna dla każdego rolnika.

„ASAP Akademia”, platforma e-learning Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,  wzbogaciła się właśnie o nowy obszar merytoryczny zawierający trzy nowe lekcje poświęcone zagadnieniu zarządzania gospodarstwem. „Zalety dobrego zarządzania gospodarstwem” to pierwsza lekcja, obejmująca takie tematy jak systemy wspomagania decyzji, wpływ zmian klimatycznych na plony oraz planowanie biznesowe. Lekcja „Jak dobrze planować strategię gospodarstwa” dotyczy m.in. dopasowania wyposażenia technicznego do charakteru produkcji, korzystania z doradztwa profesjonalnego, rynków zaopatrzenia i zbytu, edukacji oraz oceny ryzyka. „Uwarunkowania agrotechniczne i organizacyjne strategii gospodarstwa” koncentruje się na aspekcie produkcyjnym. Z lekcji można się dowiedzieć o budowaniu żyzności gleby, płodozmianie i zmianowaniu, dobrostanie zwierząt oraz kwestach technicznych takich jak przeglądy i naprawy sprzętu technicznego.

Działalność rolnicza charakteryzuje się długą perspektywą czasową, co oznacza że wszystkie działania podejmowane przez rolnika muszą być zaplanowane zgodnie z uporządkowaną, przemyślaną i długoterminową strategią gospodarstwa. Dodatkowym wyzwaniem jest zależność efektów pracy od mało przewidywalnego przebiegu pogody i zmienności rynków. Dlatego wiedza o zarządzaniu jest kluczowa dla sukcesu każdego gospodarstwa.

– mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro, BNP Paribas Bank Polska S.A., członek Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

„ASAP Akademia” obejmuje już 11 obszarów zawierających 42 lekcje poświęcone różnym aspektom zrównoważenia w rolnictwie i jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych stosowaniem praktyk rolnictwa zrównoważonego. Każda z lekcji została opracowana na bazie „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

Każde gospodarstwo powinno być opłacalne, jednak powinno się to odbywać z poszanowaniem środowiska, dobrostanu zwierząt gospodarskich czy oczekiwań lokalnej społeczności. Są to integralne elementy zarządzania zrównoważonym gospodarstwem rolnym.

– podkreśla Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego.