ASAP Akademia na międzynarodowej konferencji INTERBEV

7 lutego 2023 roku, wspólnie z członkiem naszego Stowarzyszenia OSI Food Solutions, wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji „Zwierzęta gospodarskie, mięso i Europejski Zielony Ład: Wizja UE”. Organizatorem było francuskie stowarzyszenie bydła i mięsa INTERBEV oraz francuskie Ministerstwo ds. Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywności, a samo wydarzenie odbywało się w Brukseli w formie hybrydowej.

Konferencja rozpoczęła się interaktywną sesją na temat zrównoważonego systemu produkcji i konsumpcji mięsa wołowego i baraniego w UE dedykowaną uczniom szkół średnich. W jej trakcie omawiano perspektywy młodych pokoleń w aspekcie zrównoważonej przyszłości. Następnie przedstawiciele instytucji UE, FAO, organizacji pozarządowych, sektora weterynaryjnego oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego rozmawiali o kwestiach dotyczących produkcji i konsumpcji mięsa, w tym emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu, zużycia wody, dobrostanu zwierząt oraz warunków pracy w sektorze produkcji zwierzęcej.

Podsumowaniem obrad był panel dyskusyjny z udziałem ministrów rolnictwa:

  • Francji – Marca Fesneau
  • Słowenii – Ireny Šinko, oraz
  • Austrii – Norberta Totschniga

Podczas konferencji Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” na zaproszenie SAI Platform, reprezentowali: Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia oraz Marcin Sokołowski, Quality Assurance & Sustainability Raw Material Manager z OSI Food Solutions. Nasi przedstawiciele omówili case study platformy e-learning ASAP Akademia skierowanej do wszystkich zainteresowanych produkcją w modelu rolnictwa zrównoważonego.

Obecnie rolnicy stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z zieloną transformacją. Dlatego potrzebują innowacji, otwartości na zmiany i transferu wiedzy. ASAP Akademia, która oparta jest na „Przewodniku zrównoważonego rolnictwa ASAP” – przygotowanym we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami, stanowi kompendium wiedzy o zrównoważeniu.

– mówiła w trakcie prezentacji Małgorzata Bojańczyk

ASAP Akademia, to kompleksowy kurs e-learning poświęcony zrównoważonej produkcji żywności, który przygotowuje rolników do formalnej certyfikacji w ramach standardu FSA. Kompendium prowadzi rolników przez szereg zagadnień dotyczących konkretnych obszarów ich pracy – w trzech dziedzinach zrównoważonego rolnictwa: środowiskowej, ekonomicznej i społecznej.