Jesteśmy patronem branżowym Europejskiego Forum Rolniczego

Odbywające się cyklicznie Europejskie Forum Rolnicze to jedno z najważniejszych wydarzeń rynku rolnego, w którym udział biorą przedstawiciele polskiej oraz międzynarodowej polityki. Forum gromadzi co roku blisko 3 tysiące uczestników.

Europejskie Forum Rolnicze 2023 odbędzie się w Jasionce 22 i 23 marca. Organizatorzy przygotowali 11 debat i paneli. W wydarzeniu biorą udział rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy, członkowie branżowych związków rolniczych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z Europy. Wśród zaproszonych gości i znaleźli się m.in.

  • Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Miroslav Skřivánek – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, oraz
  • Henrich Haščák – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa Słowacji

Podczas konferencji Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” reprezentować będzie Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Stowarzyszenia, która będzie uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa pro środowiskowego w Polsce”. Zaplanowana na 1 dzień Forum dyskusja będzie dotyczyć perspektyw rozwoju rolnictwa zrównoważonego, węglowego i ekologicznego w Polsce, biorąc pod uwagę wymogi Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR, jak również bieżącą sytuację geopolityczną i gospodarczą.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na tej stronie.