Certyfikacja w łańcuchu zrównoważonej produkcji żywności

22 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie eksperckie Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, które poświęciliśmy zagadnieniu certyfikacji zrównoważonego łańcucha dostaw.

Gospodarzem spotkania była firma SuperDrob, będąca częścią multifoodowej grupy LipCo Foods, a spotkanie otworzył Piotr Her, CEO SuperDrob, który wskazywał, że:

Polska jest europejskim liderem produkcji drobiu i jednym z największych eksporterów na świecie – tylko w I połowie 2023 roku ponad 1 mln ton wyjechało z naszego kraju, z czego blisko 70 proc. na wymagające rynki Unii Europejskiej, a udział naszego eksportu stale rośnie. Ponadto w ramach CPF Poland – również będącej częścią LipCo Foods – zajmujemy się przetwórstwem ryb i owoców morza, produkcją asortymentu plant based – m.in. tofu – karmy dla zwierząt, napojów, dań gotowych i convenience, a także handlem międzynarodowym. Wszystkie nasze specjalistyczne segmenty w ramach LipCo Foods łączy wizja: stworzenie polskiej multifoodowej grupy, która nakarmi świat w sposób zrównoważony.

Jednym z narzędzi na drodze do zrównoważonej produkcji w SuperDrob jest integracja pionowa „od pola do stołu” budowana przez firmę od 30 lat. Częścią tej integracji są m.in. własne wytwórnie pasz, zakłady wylęgu drobiu, opieka weterynaryjna, fermy – których zadaniem jest również prowadzenie badań rozwojowych (R&D) – ubojnie i zakłady przetwórstwa. Przekłada się to na stabilne warunki współpracy z hodowcami, dostarczanie konsumentom bezpiecznego i jakościowego produktu, a także spełnianie surowych wymagań międzynarodowych certyfikatów.

Z punktu widzenia producentów żywności certyfikacja daje możliwość ograniczania ryzyka biznesowego poprzez potwierdzenie przestrzegania przez przedsiębiorstwo wielu norm, w tym norm ISO i norm branżowych czy wymagań regulacyjnych. Sam proces certyfikacji może obejmować wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym jakość produktów i bezpieczeństwo konsumentów, zrównoważony rozwój, BHP czy zgodność z przepisami. Dzięki procesowi certyfikacji firmy maksymalizują wydajność i otrzymują pewność zgodności z przepisami i standardami branżowymi, co w efekcie przekłada się na redukcję reklamacji czy wycofań produktów, co z kolei skutkuje zwiększeniem zaufania klientów i interesariuszy przedsiębiorstwa.

– mówił Piotr Nowacki, Kierownik Usług Żywnościowych SGS Polska.

Do najczęściej stosowanych standardów wspierających zrównoważony rozwój zaliczają się przede wszystkim standardy: EUTR, FSC, PEFC, KZR INiG, ISCC, ISCC Plus, EMAS, RSPO, FSA, MSC / ASC, UTZ / Raiforrest Alliance, ISO 14001, 45001, 50001, 22301, 37001, 9001, 14064, ISO/IEC 27001, AWS / ISO 46001, SGS Zero Waste Protocol oraz EPD.

Jednym z najpopularniejszych systemów certyfikacji pod kątem zrównoważenia gospodarstw rolnych jest program FSA, opracowany przez SAI (ang. Sustainable Agriculture Initiative) – Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa, wykorzystywany do samooceny oraz weryfikacji stron trzecich, wykazujący zrównoważone funkcjonowanie gospodarstwa na podstawie listy kontrolnej. Program ten pomaga firmom zajmującym się produkcją, a także wspiera rolników w całym łańcuchu powstawania żywności i produkcji materiałów paszowych, mając na celu stopniowe przechodzenie z rolnictwa konwencjonalnego do produkcji zrównoważonej.

Drugim programem koncentrującym się na rolnictwie jest funkcjonujący od 30 lat GLOBALG.A.P. IFA (ang. International Farm Assurance) – Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie. Skupia się on na budowaniu identyfikowalności oraz stworzeniu systemu jakości sprzyjającemu powtarzalności produkcji oraz jej bezpieczeństwa. Program wspiera producentów rolnych i firmy handlujące płodami rolnymi (standard CoC), pozwalając im wykazywać najwyższą staranność w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Spotkania eksperckie Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywości są inicjatywą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego. Dziękujemy SuperDrob (LipCo Foods) za wsparcie w organizacji wydarzenia i gościnę.